Rast mormonske cerkve po svetu

slika

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni (Cerkev SPD ali mormoni) se je začela v Združenih državah leta 1830 s šestimi člani; sedaj ima po svetu več kot petnajst milijonov članov, vsako leto pa se ji pridruži več ljudi (gl. »Worldwide Statistics«, mormonnewsroom.org/facts-and-statistics). Poglejte si nekaj dodatnih podatkov o delovanju in rasti Cerkve po svetu.

Kaj dela mormonska cerkev?

Člani Cerkve se po svetu sestajajo v več kot 30.000 občestvih. Sestajajo se tedensko ob nedeljah v lokalnih kapelah, da bi častili Boga in se učili o njegovem evangeliju. Cerkev Jezusa Kristusa v 153 državah vodi tudi 4.918 središč za družinsko zgodovino, kjer tako člani Cerkve kot nečlani lahko najdejo podatke o svojih prednikih. Od leta 1985 v 189 državah nudi človekoljubno pomoč, med drugim nudi pomoč ob nesrečah in beguncem. Po vsem svetu sponzorira tudi dobrodelne pobude, kot so programi invalidskih vozičkov in cepljenja (gl. »Humanitarian Aid and Welfare Services Basics: How Donations and Resources Are Used«, mormonnewsroom.org/ article/humanitarian-aid-welfare-services-breakdown-donations-costs-resources in »Worldwide Statistics«, mormonnewsroom.org/facts-and-statistics). Za Cerkev, ki vodi štiri univerze in collegee in v katere seminarski program je vpisanih več kot 407.900 srednješolcev, je prednostne narave tudi izobraževanje.

Slika2

Kaj delajo mormonski misijonarji?

Veliko rasti Cerkve izhaja iz prizadevanj mormonskih misijonarjev. Mormonski misijonarji so med najbolj prepoznavnimi prvinami prizadevanj Cerkve po oznanjevanju. Po svetu ima dejansko več kot 74.000 misijonarjev (gl. »Missionary Program«, mormonnewsroom.org)! Če ste se kdaj spraševali, kdo mormonski misijonarji pravzaprav so, so to navadni člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki se odločijo, da bodo leto in pol in dve leti preživeli tako, da bodo kot neplačani, redni prostovoljci poučevali in si prizadevali, da bi bili služabniki Jezusa Kristusa. Njihov glavni namen je, da ljudem pomagajo priti h Kristusu, tako da jih učijo o njegovem obnovljenem evangeliju. Svojega časa pa ne preživijo le pri poučevanju ljudi o Jezusu Kristusu, temveč Jezusovemu vzoru sledijo tudi tako, da čas preživijo v služenju ljudem v svojih skupnostih.

Kaj so mormonski templji?

Sveti iz poslednjih dni poleg kapel, ki jih uporabljajo za redno nedeljsko bogoslužje, častijo v templjih po svetu. Predsednik Thomas S. Monson, predsednik Cerkve, je pojasnil, da so »za člane Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni templji najsvetejši kraji na zemlji. To so Gospodove hiše.« (»Blessings of the Temple«, Ensign, okt. 2010, 13)

Slika3

V zadnjih nekaj desetletjih se je število mormonskih templjev dramatično povečalo, zato da bi zadostili rasti Cerkve po svetu. Cerkev je imela sredi leta 1981 samo devetnajst delujočih templjev; proti koncu leta 2000 je delovalo sto templjev (gl. Gordon B. Hinckley, »This Great Millennial Year«, Ensign, nov. 2000, 68). Leta 2017 je bilo po svetu 155 delujočih templjev svetih iz poslednjih dni, enajst jih je bilo v gradnji, enajst dodatnih templjev pa je bilo oznanjenih, vendar se dela še niso začela. Med enajstimi templji v gradnji je bil tisti v Parizu v Franciji, v Tucsonu v Arizoni, v Meridianu v Idahu, v Cedar Cityju v Utahu, v Rimu v Italiji, v Concepciónu v Čilu, v Barranquilli v Kolumbiji, v Kinshasi v Demokratični republiki Kongo, v Durbanu v Južni Afriki, v Fortalezi v Braziliji in v Lizboni na Portugalskem (gl. »Mormon Temples Currently Under Construction«, mormonnewsroom.org). Če bi radi videli seznam sedanjih templjev, obiščite temples.lds.org.

Kako lahko izvem več?

V Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je na milijone ljudi po svetu našlo mir, prijateljstvo in odgovore na vprašanja. Če bi radi izvedeli, kako se lahko sestanete z mormonskimi misijonarji v svojem področju, obiščite mormon.org.