Russell M. Nelson je bil imenovan za novega predsednika Cerkve.

    Novi predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je Russell M. Nelson. Oznanjeno je bilo 16. januarja v Salt Lake Cityju v Utahu. Predsednik Nelson, 93, je nasledil predsednika Thomasa S. Monsona, ki je umrl 2. januarja 2018. Kot predsednik Cerkve je voditelj svetovne vere z več kot šestnajst milijoni članov.

    Poklical je Dallin H. Oaks (85) kot prvega svetovalca in Henry B. Eyring (84) kot drugega svetovalca, da bosta z njim služila v Prvem predsedstvu, najvišjem vodilnem telesu Cerkve.

    Klikni tukaj za več o predsedniku Nelsonu.

    Slika1
    Novi predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni