Dopolnitev Splošnega priročnika (General Handbook), avgust 2021

Zadnje dopolnitve angleške inačice General Handbook: Serving in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Splošni priročnik: Služenje v Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni) so bile objavljene 4. avgusta 2021. Vključujejo eno novo poglavje, dve ponovno napisani poglavji, eno razširjeno poglavje in veliko dopolnjenih upravnih pravil, kakor tudi manjše revizije drugih poglavij.

Jesus and Child

Dopolnitve so objavljene v angleščini na ChurchofJesusChrist.org in v aplikaciji Evangelijska knjižnica. V prihodnjih mesecih bodo prevedene v druge jezike. Pričakujemo, da bo celotni priročnik v angleščini dopolnjen do konca tega leta.

Revizija priročnika, ki se je začela februarja 2020, poteka pod vodstvom Prvega predsedstva in zbora dvanajstih apostolov.

V nadaljevanju so navedene najbolj bistvene revizije.

  • 4. poglavje: »Leadership and Councils in the Church of Jesus Christ« (Vodenje in svêti v Cerkvi Jezusa Kristusa). Naslov se je spremenil in vključuje »in svêti«. Poglavje je razširjeno in vključuje splošne informacije o svêtih, vključno z nekaj tistimi, ki so bile prej v 7. poglavju.
  • 5. poglavje: »General and Area Leadership« (Generalni in področni voditelji). To novo poglavje opisuje delo in odgovornosti cerkvenih generalnih in področnih voditeljev in svêtov. Pojasni tudi odgovornosti novega poklica svetovalcev v področnih organizacijah. Opomba: Po dodatnem novem 5. poglavju je prejšnje 5. poglavje (»Stake Leadership«) sedaj 6. poglavje. Prejšnje 6. poglavje (»The Bishopiric«) je sedaj 7. poglavje. Vsebina 7. poglavja (»Councils in the Church«) je sedaj vključena v 4. in 29. poglavje.
  • 20. poglavje: »Activities« (Dejavnosti). To ponovno napisano poglavje vsebuje možnost ustanovitve odbora za dejavnosti v velikih oddelkih, pojasni navodila glede dejavnosti ob ponedeljkovih večerih v enotah mladih odraslih, dopolnjuje navodila o večkolskih in področnih dejavnostih ter pravila o konferencah Za moč mladih (ZMM).
  • 30. poglavje: »Callings in the Church« (Poklici v Cerkvi). To ponovno napisano poglavje vključuje navodila, naj člani po možnosti v poklicih služijo dovolj dolgo, da vzpostavijo trdne odnose s tistimi, katerim služijo. Pojasni tudi, kdo lahko pokliče in oddeli kolske in oddelčne tajnike.

Druga nova in dopolnjena vsebina

Škofovstva in kolska predsedstva imajo sedaj lahko do dva pomočnika izvršnega tajnika, ki oddelčnim in kolskim tajnikom pomagata pri izvrševanju dolžnosti. Več o tem v poglavjih 6.4.1 in 7.3.

Nov odstavek o beguncih pravi, naj sveti iz poslednjih dni »v sklopu svojih dolžnosti skrbijo za ljudi v stiski, ... ponudijo svoj čas, talente in prijateljstvo, naj beguncem kot članom svojih skupnosti izkažejo dobrodošlico«. Uvod bralce usmeri na ChurchofJesusChrist.org/refugees. Ločeno poglavje z naslovom »Immigration« (Priseljevanje) (prej »Emigration of Members« oz. Izseljevanje članov) poudarja, da je treba priseljencem izkazati isto dobrodošlico.

Dopolnjeno je bilo poglavje z naslovom »Political and Civic Activity« (Politične in civilne dejavnosti). Poglavje navaja: »Člani drug drugega ne smejo soditi glede političnih zadev.« »Zvesti sveti iz poslednjih dni pripadajo raznovrstnim političnim strankam in glasujejo za raznovrstne kandidate. V cerkvenem okolju bi se morali vsi počutiti dobrodošlo.« (Podobno vsebino predsednika Dallina H. Oaksa lahko preberete v aprilski generalni konferenci 2021.)