Mormonski templji: posvečene Gospodove hiše

  Mormonski templji: posvečene Gospodove hiše

  Kaj je tempelj svetih iz poslednjih dni?

  Sveti iz poslednjih dni (včasih se jih omenja kot mormone) verjamejo, da je tempelj več kot lepa zgradba. Verjamejo, da je tempelj dobesedno Gospodova hiša. Tempelj je svet kraj, kjer sveti iz poslednjih dni častijo Jezusa Kristusa in se o njem učijo. Sveti spisi svetih iz poslednjih dni učijo, da je tempelj »hiša molitve, hiša posta, hiša vere, hiša učenja, hiša slave, hiša reda, Božja hiša« (NaZ 109,8). Sveti iz poslednjih dni templje ločijo od navadnih kapel. Verjamejo, da se templji najbolj približajo nebesom na zemlji.

  Kaj se dogaja v templjih svetih iz poslednjih dni?

  Sveti iz poslednjih dni se v templjih učijo o načrtu, ki ga ima Bog za svoje otroke, in sklenejo svete zaveze oziroma obljube, da mu bodo sledili. V templjih izvajajo tudi uredbe, kot so krsti za pokojne družinske člane, ki so umrli, ne da bi imeli priložnost te uredbe prejeti. V Svetem pismu je omenjen običaj krščevanja mrtvih (gl. 1 Kor 15,29). Verjamejo tudi, da se v templjih pari in družine lahko pečatijo ali združijo za večno. Ta obredja pečatenja omogočajo, da se družinski odnosi nadaljujejo onstran groba. Možnost, da družina ni skupaj le v tem življenju, temveč tudi v večnosti, je eden največjih darov, ki jih obljublja evangelij Jezusa Kristusa.

  Kaj je posvetitev templja svetih iz poslednjih dni?

  Preden sveti iz poslednjih dni začnejo uporabljati nov tempelj, imajo posebno posvetitveno slovesnost. Posvetitev templja svetih iz poslednjih dni navadno vključuje glasbo in govore, ki jih imajo cerkveni voditelji. Cerkveni voditelj izreče tudi posvetitveno molitev. V slednji tempelj posveti za izvajanje Božjega dela in Gospoda prosi, naj ga blagoslovi (gl. »Posvetitev«, mormonnewsroom.org).

  Za vstop v tempelj po posvetitvi morate biti vreden član Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in morate biti krščeni vsaj eno leto. Vendar je tempelj svetih iz poslednjih dni pred posvetitvijo več tednov odprt za javnost. To obdobje se navadno imenuje »dnevi odprtih vrat«. Med dnevi odprtih vrat si tempelj ljudje lahko prosto ogledajo in izvedo več o svetem in čudovitem delu, ki se ga bo tam izvajalo.

  Kako lahko izvem več?

  Če bi o templjih svetih iz poslednjih dni in kako so del Božjega načrta za vas in vašo družino radi izvedeli več, obiščite mormon.org.