Življenje Josepha Smitha: Prvo videnje

  light

  Kdo je bil Joseph Smith?

  Če ste slišali za mormone, se morda sprašujete, kdo je ustanovitelj mormonstva. Josepha Smitha ml. nemara najbolj poznamo kot človeka, preko katerega je Bog obnovil svojo pravo Cerkev, Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki jo poznamo tudi kot mormonsko cerkev. Vendar je bil Joseph Smith, veliko preden je postal znan kot ustanovitelj svetovnega verskega gibanja, ponižen fant, ki je preprosto želel vedeti, kateri cerkvi naj se pridruži.

  Kako je prišlo do tega, da je Josepha Smitha začela zanimati vera?

  Ko je Joseph odrasel, se je spominjal: »Ko sem bil star okrog dvanajst let, sem se v mislih resno ukvarjal z vsem, kar je bilo pomembno za blagor moje nesmrtne duše.« (»History, circa Summer 1832«, 1–2, josephsmithpapers.org) Josephova družina je v njegovih zgodnjih najstniških letih živela v podeželskem delu države New York, ki je postala znana po verskem navdušenju. Palmyra, mesto, v katerem so živeli, in okoliško področje, je bilo kot okrožje znano po svoji »izgorelosti« zaradi verskih preporodov, ki so ga vedno znova preplavljali (gl. »First Vision Accounts«, Gospel Topics, topics.lds.org).

  Joseph je bil obenem ganjen in zmeden zaradi tega verskega razburjenja in je iskreno želel vedeti, katera od številnih sekt, ki so si prizadevale za spreobrnjence, je bila prava Božja Cerkev (gl. Steven C. Harper, »The First Vision: A Narrative from Joseph Smith’s Accounts«, history.lds.org; gl. tudi Joseph Smith – History 1,9–10). Joseph, ki je bil takrat star štirinajst let, se je po pomoč obrnil na Sveto pismo. Navdihnile so ga besede iz Jakobovega pisma 1,5 »če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga«, zato je šel v gozd blizu doma, da bi v molitvi našel odgovore (gl. Joseph Smith – History 1,11–15).

  young joseph

  Kaj je Prvo videnje?

  Ko je Joseph prišel v gozd, je v odmaknjenem gaju pokleknil in prvič v življenju začel moliti na glas (gl. Joseph Smith – History 1,14). Vendar skoraj takoj zatem, ko je začel moliti, ni mogel več govoriti. Pojasnil je: »Komaj sem [začel moliti], ko se je nadme nemudoma zgrnila neka moč, ki me je popolnoma ohromila in je imela nad mano tako močan vpliv, da mi je zvezala jezik, tako da nisem mogel govoriti.« (Joseph Smith – History 1,15) Povedal je tudi, da je »okrog [njega] nastala gosta tema«, in ustrašil se je, da bo pogubljen (Joseph Smith – History 1,15).

  Joseph je v odziv na to neznansko nasprotovanje in temo še močneje molil. Potem pa je izkusil enega največjih čudežev v sodobnem času, kar mormoni imenujejo Prvo videnje. Te izkušnje se je spominjal takole: »Ko sem uporabil vse svoje moči, da bi klical k Bogu, naj me reši pred močjo tega sovražnika, ki me je zgrabil, in prav tisti trenutek, ko sem bil pripravljen, da se bom predal obupu in podlegel pogubljenju /…/, [sem] natanko nad svojo glavo /…/ zagledal snop svetlobe, ki je bila svetlejša od sonca, ki se je počasi spuščala, dokler me ni obsijala. Tisti hip sem bil rešen sovražnika, ki me je zvezal. Potem ko se je svetloba spustila name, sem zagledal dve osebi, katerih sijaja in slave ni moč opisati, ki sta stali nad menoj v zraku. Eden od njiju mi je spregovoril, me poklical po imenu in rekel, pokazujoč na drugega: ‘To je moj ljubljeni Sin. Poslušaj ga!’« (Joseph Smith – History 1,16–17)

  Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da sta v tem Prvem videnju Josepha Smitha govorila tako Bog Oče kot Jezus Kristus. Josephu sta naročila, naj se ne pridruži nobeni cerkvi, ki je bila tedaj na zemlji, ker »Bog nobene od njih ne priznava za svojo Cerkev in kraljestvo«, in mu obljubila, da »[mu] bo polnost evangelija razodeta v nekem prihodnjem času« (Joseph Smith, »Church History«, Times and Seasons, 1. mar. 1842, 707, josephsmithpapers.org). Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da je bila polnost evangelija obnovljena preko Josepha Smitha, ko je Gospod deset let kasneje preko njega ustanovil Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.

  Zakaj je Prvo videnje za mormonstvo pomembno?

  Sveti iz poslednjih dni na Prvo videnje Josepha Smitha gledajo kot na prvi bistven korak k osnovanju mormonstva. V Prvem videnju izvemo dve resnici, ki sta v mormonskem nauku osrednji. Prvič, da sta Bog in Jezus Kristus dve ločeni osebi, vsak s popolnim, poveličanim telesom. Drugič, da Bog danes človeštvu svojo voljo še naprej razodeva.

  Joseph Smith je po Prvem videnju prevedel Mormonovo knjigo, zbir starodavnih svetih spisov, ki uči o Jezusu Kristusu; obnovil pravo duhovništvo in moč pečatenja, ki družinam omogoča, da so po tem življenju skupaj; in od Boga prejel še veliko več razodetij. Sveti iz poslednjih dni danes verjamejo, da je bil Joseph Smith resnično Božji prerok.

  Kako lahko izvem več?

  Če bi o izjemnem življenju in poslanstvu Josepha Smitha radi izvedeli več, obiščite mormon.org.

  father and the son

  SEO Suggestions

  HTML page description: Mormonstvo se je začelo, ko sta se Josephu Smithu prikazala Bog Oče in Jezus Kristus. Tu boste izvedeli več o Josephovem izjemnem Prvem videnju.

  HTML image description: Bog Oče in Jezus Kristus sta se prikazala, ko je Joseph Smith molil, da bi vedel, kateri cerkvi naj se pridruži. Deset let kasneje je ustanovil Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki jo včasih imenujemo mormonska Cerkev.

  HTML image filename suggestion: prvo-videnje-josepha-smitha.jpg

  SEO keywords: joseph smith, prvo videnje