Najnovejši članki in videi

Glejte tretjo poletno oddajo Odraščajoči rod! Ta program je za mlade v Evropi, ki ga soustvarjajo mladi iz Evrope. Posebna gosta sta starešina Phillips in starešina Kopischke z mladimi iz vse Evrope!
Udeleženci se bodo pogovarjali, kako odraščajoči rod vpliva na spremembe v današnjem svetu s svojim zgledom in naravnim, spontanim življenjem po evangeliju Jezusa Kristusa.
Čeprav živimo v vselej spreminjajočem se svetu, sta nam Božja ljubezen in vodstvo vselej na voljo.
Razumevanje odnosa med Bogom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom nam lahko pomaga utrditi naše vezi z Odrešenikom.
Z Božjo pomočjo boste vedeli, kako naj drugim služite, zanje skrbite in jih krepite.
Čeprav se nam občasno zazdi, da imamo preveč smernic, jih Bog svojim otrokom daje, da bi jih blagoslovile in obvarovale.
Zaradi nenehnega hrupa sveta okrog nas nam to, da odložimo stvari, ki nam jemljejo pozornost, lahko pomaga, da prejmemo mir, ki ga obupno potrebujemo.
Starešina Jeffrey R. Holland nam pomaga razumeti pravi pomen svetopisemskega izraza »popolnost«.