Najnovejši članki in videi

  Stvarnik vseh vsakogar od nas poziva, naj opustimo predsodke zoper katero koli skupino Božjih otrok. Vsak od nas, ki ima predsodke do druge rase, se mora pokesati!
  Naj Mormonova knjiga v Jakobu 7:14 zaživi skozi vaše oči
  V templju se učimo o namenu življenja, kdo smo, od kje smo prišli, zakaj smo tukaj in kam bomo šli po tem življenju.
  Naj Mormonova knjiga v Drugem Nefiju 5:10-11, 27 zaživi skozi vaše oči
  Naj Mormonova knjiga v Drugem Nefiju 2:27 zaživi skozi vaše oči
  Življenjska vprašanja so kot matematične enačbe, zlasti ko gre za naše lastno čaščenje.
  Naj Mormonova knjiga v Prvem Nefiju 17:3 zaživi skozi vaše oči
  Previdno preudarno ponovno vključevanje bogoslužij in drugih sestankov ter dejavnosti bo sledilo navodilom lokalnih vlad.