Najnovejši članki in videi

Skupina za medverski dialog v Sabadellu (GDIS) se sestaja mesečno, da se pogovarjajo o široki paleti tem. »Skupino podpira mestni svet in prizadeva si spodbujati poznavanje in medsebojno spoštovanje med različnimi veroizpovedmi, ki so prisotne v mestu.«
Naj Mormonova knjiga v Enošu 1:4-6 zaživi skozi vaše oči
Naj Mormonova knjiga v Jakobu 7:14 zaživi skozi vaše oči
Primerne svete iz poslednjih dni z vsega sveta se lahko obravnava za starejše neoznanjevalske misijonarje
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square izvaja hvalnico »Guide Us, O Thou Great Jehovah« (Vodi nas, o veliki Jehova) skladatelja Johna Hughesa v priredbi Macka Wilberga.
Naj Mormonova knjiga v Drugem Nefiju 5:10-11, 27 zaživi skozi vaše oči
Cerkveni program za zdravljenje zasvojenosti nudi podporo in zatočišče vsem, ki se trudijo, da bi premagali zasvojenost ali kompulzivno vedenje
Naj Mormonova knjiga v Drugem Nefiju 2:27 zaživi skozi vaše oči