Salt Lake City

Svetovne duhovne minute za mlade odrasle s starešino in sestro Soares

Mlade odrasle Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni vabimo, da se z ogledom duhovnih minut za mlade odrasle, ki bodo potekale 18. februarja 2024, zbližajo z Jezusom Kristusom.

Elder Ulisses Soares and Sister Rosana Soares
Starešina Ulisses in sestra Rosana Soares

Starešina Ulisses Soares iz zbora dvanajstih apostolov in njegova žena Rosana bosta pripravila sporočila posebej za mlade odrasle v starosti od 18 do 30 let. Nedavno sta starešina in sestra Soares učila, kako mladi odrasli lahko prejmejo osebno vodstvo od Boga, okrepijo vero in se pripravijo na večno zakonsko zvezo in družino. Februarske duhovne minute so dodatna priložnost, da prisluhnejo apostolu Jezusa Kristusa in občutijo Duha.

Mlade odrasle spodbujamo, naj se duhovnih minut udeležijo s prijatelji in se potem pogovarjajo, kako naj udejanjajo to, kar so se naučili.

Možnosti ogleda

Predvajanje bo od 24. februarja na voljo v številnih evropskih jezikih na broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

Jeziki:

albanščina, armenščina, bolgarščina (podnapisi), hrvaščina (podnapisi), češčina, danščina (podnapisi), nizozemščina (podnapisi), estonščina (podnapisi), finščina (podnapisi), francoščina, nemščina, grščina (podnapisi), madžarščina (podnapisi), islandščina (podnapisi), italijanščina, latvijščina, litvanščina, norveščina (podnapisi), poljščina, romunščina (podnapisi), srbščina (podnapisi), slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina (podnapisi) in ukrajinščina.

Duhovne minute bodo za kasnejši ogled na voljo v Evangelijski knjižnici.