Velikonočno sporočilo Prvega predsedstva

Vabimo vas, da v tem velikonočnem času premišljujete o Odrešenikovem odkupnem žrtvovanju in veličastnem vstajenju, ki blagoslavljata vse nas.

Preko našega Odkupitelja Jezusa Kristusa prejmemo to sporočilo upanja: »Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal.« (Janez 16:33) Odrešenik obljublja, da bomo, če bomo spolnjevali njegove zapovedi in uredbe, uživali »mir v tem svetu in večno življenje v prihodnjem svetu« (Nauk in zaveze 59:23).

Pričujemo, da Jezus Kristus živi! »Obujen je bil!« (Matej 28:6) Zaradi njega smo lahko vodeni in okrepljeni, ko nosimo bremena, s katerimi se soočamo v tem življenju. Zaradi naše vere v Odrešenikovo odkupno žrtvovanje nas spone greha ne morejo zadržati, preizkušnje, ki jih izkusimo v življenju, pa ne bodo imele trajne moči nad nami. »[Ž]elo smrti je premagano v Kristusu.« (Mozija 16:8)

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Prvo Predsedstvo


»[Ž]elosmrtije premagano v Kristusu. On je luč in življenje sveta; da, luč, ki je neskončna, ki nikoli ne more potemneti; da, in tudi življenje, ki je neskončno, da smrti ne more več biti.«

MOZIJA 16:8–9