Družinski večer

    family
    • Družinski večeri, ki jih po navodilih cerkvenih voditeljev prirejamo od leta 1915, spodbujajo starše, ki so člani Cerkve, da krepijo družinske vezi in odnose. V današnjem času so družinski večeri običajno vsak teden ob ponedeljkih zvečer.
    • Družinski večer se običajno začne in zaključi z molitvijo, ter lahko zajema petje, branje svetih spisov, kratko lekcijo z versko ali praktično vsebino, skupno aktivnost ter prigrizek. Namesto lekcije se lahko družina udeleži tudi projekta služenja. Med družinskim večerom aktivno sodelujejo vsi družinski člani.

    • Cerkev ponuja gradivo za družinski večer, povzetke za lekcije ter predloge, ki družinam vseh veroizpovedi pomagajo pri načrtovanju tega vsakotedenskega skupnega časa v družinskem krogu