Blagoslovi tedenske Nedeljske šole

Bolje spoznajte, kako člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni častijo v nedeljo.

Latter-day Saints believe that gathering together to worship in Sunday School is an important part of Sunday church services.
Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da je to, da se ob nedeljah zberejo pri čaščenju v Nedeljski šoli, pomemben del nedeljskega bogoslužja.

Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni verjamejo, da je Nedeljska šola pomemben del nedeljskega bogoslužja. Za svete iz poslednjih dni je to čas za preučevanje Božje besede, vzajemno spodbujanje ter skupno učenje in čaščenje.

Kako Nedeljska šola sodi v bogoslužje svetih iz poslednjih dni?

Nedeljska šola svetih iz poslednjih dni poteka dvakrat mesečno približno petdeset minut. Vsi člani Cerkve v starosti od dvanajst let naprej so člani Nedeljske šole (gl. Handbook 2: Administering the Church [2010], 13.1). Nedeljska šola navadno poteka po zakramentnem sestanku, glavnem nedeljskem bogoslužju svetih iz poslednjih dni. Mladi in odrasli se večinoma razdelijo v različne razrede Nedeljske šole, da bi se učili na načine, ki najbolj ustrezajo njihovim starostnim skupinam (gl. Handbook 2, 12.4).

Kakšna je Nedeljska šola?

Odrasli so dobrodošli, da se udeležijo enega od več razredov Nedeljske šole, ki so navadno na voljo med bogoslužjem. Veliko odraslih se odloči prisostvovati pri Evangelijskem nauku, razredu Nedeljske šole, kjer se osredotočajo na preučevanje svetih spisov svetih iz poslednjih dni, vključno s Svetim pismom in Mormonovo knjigo. Nekatera občestva ponujajo tudi Evangelijska načela, razred, v katerem se osredotočajo na poučevanje osnovnih evangelijskih resnic, ter druge izbirne razrede, kot je razred Zakonski in družinski odnosi.

Učitelj med Nedeljsko šolo cerkvenega bogoslužja svetih iz poslednjih dni navadno poda lekcijo, ki jo je predhodno pripravil tako, da je uporabil priročnik z navodili, ki ga je priskrbela Cerkev. Člane se v razredu prav tako spodbuja, da spregovorijo o svojih mislih in vpogledih, ki so jih dobili pri domačem preučevanju svetih spisov, ki je bilo povezano s temo lekcije. Na koncu Nedeljske šole navadno skupaj molijo.

Nedeljsko šolo nadzirajo voditelji sveti iz poslednjih dni tako na lokalni kot na svetovni ravni. Na lokalni ravni organizirajo predsedstvo Nedeljske šole, ki nadzira prizadevanja za učenje in poučevanje v vsakem občestvu (gl. Handbook 2, 13.5). Podobno na svetovni ravni organizirajo generalno predsedstvo Nedeljske šole, ki nadzira Nedeljsko šolo svetih iz poslednjih dni ter prizadevanja za evangelijsko učenje in poučevanje po svetu (gl. »General Auxiliaries,«).

Kako lahko izvem več?

Če bi radi izvedeli več o tem, kako člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni častijo ob nedeljah, ali če bi radi izvedeli, kako se lahko udeležite cerkvenega bogoslužja v svojem področju, obiščite priditehkristusu.org.