Brigham Young: prerok in učitelj

Bolje spoznajte enega Božjih prerokov poslednjih dni

Prerok Brigham Young je bil po poklicu tesar in je bil znan kot gradbinec. Nadziral je izgradnjo veliko zgradb, vključno z tabernakljem v Salt Lake Cityju.
Prerok Brigham Young je bil po poklicu tesar in je bil znan kot gradbinec. Nadziral je izgradnjo veliko zgradb, vključno z tabernakljem v Salt Lake Cityju.

Brigham Young je bil drugi prerok in predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Cerkev je vodil po smrti Josepha Smitha in ga kot preroka nasledil leta 1847. Poznan je bil kot drzen voditelj in je nadziral selitev na zahod od 60.000 do 70.000 mormonskih pionirjev čez neprijazno ameriško divjino v Dolino Slanega jezera.[i]

Zgodnje življenje Brighama Younga

»Brat Brigham,« kakor so člani Cerkve pogosto klicali Brighama Younga, se je rodil Johnu Youngu in Abigail Howe v Whittinghamu v Vermontu 1. junija 1801. Ko je imel komaj štirinajst let, mu je umrla mati.[ii] Odtlej ga je vzgajal oče, ki je bil strog mož.[iii] Družina Young se je večino njegove mladosti stežka prebijala na neprijaznem obmejnem ameriškem področju. Brigham je kasneje rekel: »Delal sem v gozdovih, sekal in splavljal hlode, poleti in pozimi, ne dovolj oblečen in imel premalo hrane, da me je bolel trebuh.«[iv]

Brigham se je po materini smrti začel učiti za tesarja.[v] Oče se je leta 1817 ponovno poročil in Brigham je približno ob istem času začel doživljati nove prostosti in priložnosti, ko je nastopil vajeništvo. Pri osemnajstih je v zgornjem New Yorku odprl uspešno tesarsko podjetje. Mladi tesar je leta 1823 srečal Miriam Works, s katero se je leto kasneje poročil.[vi]

Spreobrnitev Brighama Younga

Brigham in Miriam sta se preselila v Oswego v New Yorku in se pridružila metodistični cerkvi.[vii] Vendar sta čutila hrepenenje po nečem več in nadalje iskala versko resnico.[viii] Brigham je za Mormonovo knjigo prvič slišal potem, ko je brat preroka Josepha Smitha Samuel leta 1830 izvod knjige pustil pri Brighamovem bratu Phineasu.[ix]

Več članov družine Young je Mormonovo knjigo hitro sprejelo kot Božjo besedo, Brighamova spreobrnitev pa je bila bolj postopna.[x] O svoji spreobrnitvi je kasneje rekel: »Zadevo sem preiskoval s preučevanjem dve leti, preden sem se odločil, da bom knjigo sprejel. Vedel sem, da govori resnico, kakor sem vedel, da vidim s svojimi očmi ali občutim dotik svojih prstov. /.../ Če temu ne bi bilo tako, je nikoli ne bi sprejel do današnjega dne.«[xi] Brigham Young se je v Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni krstil leta 1832.[xii]

Leta 1832 se je Cerkvi pridružila tudi Miriam, vendar je kmalu zatem umrla in Brighamu v oskrbi pustila dve hčerkici. Ponovno se je poročil, tokrat s spreobrnjenko po imenu Mary Ann Angell.[xiii] Kasneje je izvajal mnogoženstvo oziroma poligamijo. To prakso, po kateri se en moški poroči z več kot eno žensko, so izvajali zgodnji člani Cerkve, vendar jo Cerkev sedaj strogo prepoveduje in je člani že več kot sto let ne izvajajo.[xiv]

Brigham je po spreobrnitvi postal navdušen misijonar in podpornik mlade Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Nekaj let kasneje, leta 1835, je bil posvečen za člana zbora dvanajstih apostolov, vodilnega sveta Cerkve. Potem je od leta 1839 do 1842 služil misijon v Veliki Britaniji, kjer je v Cerkev pripeljal od 7.000 do 8.000 ljudi.[xv]

Vodstvo in zapuščina Brighama Younga

Brigham Young je leta 1847 postal predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.[xvi] V zgodnjih in srednjih štiridesetih letih 19. stoletja, nedolgo preden je postal predsednik Cerkve, so člani Cerkve trpeli hudo versko preganjanje v Illinoisu.[xvii] Pribežališče so poiskali približno dva tisoč kilometrov stran v Utahu, neposeljenem delu ameriškega Zahoda.[xviii] Brigham je v tem obdobju preseljevanja na Zahod postal predsednik Cerkve in več desetletij nadziral preseljevanje na deset tisoče svetih poslednjih dni. Je eden največjih kolonizatorjev v ameriški zgodovini in je nadziral priseljevanje skoraj štiristo skupnosti na ameriškem Zahodu.[xix] Zaradi tega »[je] včasih omenjen kot ameriški Mojzes«.[xx]

Brigham Young je bil prvi guverner Utaha. Razvijal je tudi podjetja in industrijo, zaradi katerih je Utah postal uspešen. Trdno je verjel v koristi novih tehnologij in je v Utahu pozdravljal tako telegraf kot železniške proge.[xxi] Navzlic omejeni formalni izobrazbi je bil zagovornik izobraževanja tako za moške kot za ženske in je pripomogel pri ustanovitvi več šol; dve od teh sta kasneje postali univerzi, ki uspevata še danes.[xxii]

Brigham Young je bil tudi sloveč gradbenik, ki je nadziral gradbena dela raznih zgradb, vključno z dvema templjema svetih iz poslednjih dni v Utahu in Mormonskim tabernakljem v Salt Lake Cityju.[xxiii] Tabernakelj, ki je danes dom slavnega Mormonskega tabernakeljskega zbora, je bil na zahtevo Brighama Younga z njegovim podpisom zgrajen v obliki »narobe obrnjene želve«.[xxiv] Brigham je gradbenikom naročil, naj Tabernakelj, ki je bil zgrajen za versko bogoslužje, postavijo brez podpornih stebrov oziroma stebrov, ki bi podpirali streho, ker ni hotel, da bi motili pogled občinstva.[xxv] Tabernakelj, ki je bil odtlej predelan in obnovljen, se še danes uporablja za zbiranje in glasbene nastope.

Več o tem

Za svete iz poslednjih dni nekdaj in danes je Brigham Young Božji prerok. Če bi o današnjih Božjih prerokih na zemlji radi izvedeli več, obiščite priditehkristusu.org.


[i] Gl. »Brigham Young: An American Moses«.

[ii] Gl. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], vii, 1.

[iii] Eugene England, »Young Brigham«, New Era, sept. 1977, 15–16.

[iv] V England, »Young Brigham«, 16.

[v] Gl. Teachings: Brigham Young, vii.

[vi] Gl. England, »Young Brigham«, 17.

[vii] Gl. Encyclopedia of Mormonism (1992), »Young, Brigham«, 1602.

[viii] Gl. England, »Young Brigham«, 18.

[ix] Encyclopedia of Mormonism, »Young, Brigham«, 1602.

[x] Leonard J. Arrington in JoAnn Jolley, »The Faithful Young Family«, Ensign, avg. 1980, 55.

[xi] »A Discourse«, Deseret News Weekly, 2. okt. 1852, 96, v »Brigham Young: An American Moses«.

[xii] Gl. Encyclopedia of Mormonism, »Young, Brigham«, 1602.

[xiii] Gl. Encyclopedia of Mormonism, »Young, Brigham«, 1602–1603.

[xiv] Gl. »Brigham Young«, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xv] Gl. Encyclopedia of Mormonism, »Young, Brigham«, 1602, 1603, 1604.

[xvi] Gl. Presidents of the Church Student Manual (Church Educational System manual, 2013), 21.

[xvii] Gl. Doctrine and Covenants Student Manual, 2. iz. (Church Education System manual, 2001), 315.

[xviii] Gl. Great Salt Lake: Valley Emigration Square, history.churchofjesuschrist.org.

[xix] Gl. Encyclopedia of Mormonism, »Young, Brigham«, 1607.

[xx] Brigham Young, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxi] Gl. Brigham Young, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxii] Gl. Encyclopedia of Mormonism, »Young, Brigham«, 1608.

[xxiii] Glej video »Ministry of Brigham Young: The Master Builder«, ki je na voljo na churchofjesuschrist.org.

[xxiv] Gl. »History of the Tabernacle«, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxv] Gl. »The Salt Lake Tabernacle and Other Historic Civil Engineering Landmarks«, thetabernaclechoir.org.