Členi vere

Členi vere
21 SEPTEMBER 2016

'Členi vere so napisani v trinajstih glavnih točkah in pojasnjujejo verovanje članov Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Prerok Joseph Smith jih je prvič napisal v pismu kot odgovor na prošnjo časopisnega urednika Johna Wentwortha, ki je želel vedeti, kaj verujejo člani Cerkve. Kasneje so bili natisnjeni v Cerkvenih revijah. Sedaj jih smatramo za sveto besedilo in so vključeni v Dragoceni biser.' (Zvesti Veri stran 11)Členi vere

1. Verujemo v Boga, večnega Očeta, in njegovega Sina, Jezusa Kristusa in v Svetega Duha.

2. Verujemo, da bodo ljudje kaznovani za svoje osebne grehe, na pa zavoljo Adamovega pregreška. 

3. Verujemo, da se lahko reši ves človeški rod preko Kristusove odkupne daritve s pokoravanjem evangelijskim zakonom in uredbam.

4. Verujemo, da so prva načela in uredbe evangelija tale: Prvič, vera v Gospoda Jezusa Kristusa; drugič, kesanje; tretjič, krst s potopitvijo za odpuščanje grehov; četrtič, polaganje rok za dar Svetega Duha.

5. Verujemo, da mora biti človek poklican od Boga s preroštvom in s polaganjem rok tistih, ki so pooblaščeni oznanjati evangelij ter opravljati evangelijske uredbe. 

6.  Verujemo v takšno ureditev, kakršna je obstajala v prvotni Cerkvi, to je v apostole, preroke, pastirje, učitelje, evangliste in druge. 

7. Verujemo v dar jezikov, prerokovanja, razodetja, videnja, zdravljenja, tolmačenja jezikov in drugo.

8. Verujemo, da je Biblija tolikanj Božja beseda, kolikor je pravilno prevedena. Verujemo še, da je Mormonova knjiga Božja beseda. 

9. Verujemo v vse, kar je Bog razodel doslej, v vse, kar razodeva zdaj, in verujemo, da bo razodel še mnogo velikega in važnega, kar se nanaša na Božje kraljestvo. 

10. Verujemo u dobesedno zbirane Izraela in prenovo Desetih rodov in da bo Sion (Novi Jeruzalem) zgrajen na ameriškem kontinentu, da bo Kristus osebno kraljeval na zemlji ter da bo zemlja prenovljena in bo prejela svojo rajsko slavo. 

11. Lastimo si pravico, da častimo vsemogočnega Boga po glasu svoje vesti in priznavamo vsem ljudem isto pravico, naj častijo kakor, kjer, in kar želijo. 

12. Verujemo v podložnost kraljem, predsednikom, vladarjem in poglavarjem v pokoravanju, spoštovanju in podpiranju zakona. 

13. Verujemo v poštenje, resnico, čistost, dobrohotnost, krepost in v dobrotnost do vseh ljudi. Resnično, rečemo lahko, da sledimo Pavlovemu napotilu - vse verujemo, vse upamo, vzdržali smo marsikaj in upamo, da bomo lahko vse vzdržali. če je kaj krepostnega, ljubkega ali na dobrem glasu in hvalevrednega, pra to iščemo. 
jesus-children.jpg