Sporočilo področnega voditelja

Evangelij je za vse človeštvo

Obstaja še ena božanska in trajna resnica, da je Kristus, naš brat in Odrešenik, odkupil prestopke vsega človeštva, vsakega posameznika, ne glede na državo porekla, raso oziroma prepričanje

Christ at the Well
Starešina Mark A. Dundon, Velika Britanija
Starešina Mark A. Dundon, Velika Britanija sedemdeseteri severnoevropskega področja

Živimo v čudovito bogatem in raznolikem svetu s 195 državami na 7 celinah, z več kot 7.000 različnimi jeziki in s 7,9 milijardami ljudi. Obstajajo nešteti običaji in kulture na vseh ravneh v vsakem narodu in celo v vsaki posamezni družini. To je resnično čudež. Zelo smo si različni in to je čudovito!

Družbena merila se vse bolj odmikajo od osnovnih temeljnih načel evangelija Jezusa Kristusa, ki ga poznamo in razumemo preko njegove obnove v teh poslednjih dneh. A navzlic temu vedno obstaja nespremenljiva, stalna, neomajna resnica, ne glede na to, ali jo kot tako razumemo ali prepoznamo, se ne bo nikoli spremenila. To je, da je vsak moški, ženska in otrok, ki je živel, ki živi in bo živel na tej čudoviti in raznoliki zemlji, otrok Boga, našega nebeškega Očeta. Da smo tukaj na tej zemlji, da izkusimo smrtnost zaradi božanskega namena. Bog je namreč rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! /…/ Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril.« (1 Mojzes 1:26–27) In postali naj bi podobni samemu Bogu: »Jaz sem rekel: ‘Bogovi ste, sinovi Najvišjega vi vsi.’« (Psalm 82:6)

Adam & Eve

Tudi Razglas o družini pravi: »Vsi ljudje – moški in ženske – so ustvarjeni po Božji podobi. Vsak je ljubljeni duhovni sin oziroma hči nebeških staršev in vsak ima kot tak božansko naravo in usodo.« Kako privilegiran položaj je, da poznamo in razumemo to bistveno resnico. Hvaležen sem za to. Tega ne jemljem kot nekaj samoumevnega. Kot mlad fant sem se zaradi življenjskih izkušenj v tistem času spraševal o Božji naravi, kdo je Bog in kakšen je videti. Obiskoval sem lokalne cerkve in duhovnikom postavljal ta vprašanja. Postavljal sem vprašanja, povezana z namenom življenja in zakaj smo tukaj, če naj bi trpeli bolečine in žalost. Nisem dobil zadovoljivega odgovora, ki bi se zdel pravi.

Atonement

Obstaja še ena božanska in trajna resnica, da je Kristus, naš brat in Odrešenik, odkupil prestopke vsega človeštva, vsakega posameznika, ne glede na državo porekla, raso oziroma prepričanje. Vstajenje in nesmrtnost sta brezpogojni dar vsem Božjim otrokom. Vendar obstaja cena, ki jo moramo plačati, da prikličemo božansko moč odkupne daritve, za resnično kesanje in da smo osvobojeni bremen greha. Sam Odrešenik je to pojasnil, ko je prišel v Ameriko: »In ne boste mi več darovali prelivanja krvi; da, vaše žrtve in žgalne daritve bodo odpravljene, kajti nobenih vaših žrtev in žgalnih daritev ne bom sprejel. In za žrtev mi boste darovali strto srce in skesanega duha. In kdor pride k meni strtega srca in skesanega duha, ga bom krstil z ognjem in s Svetim Duhom.« (3 Nefi 9:19–20) Alma v nadaljevanju svojega govora potrdi: »Zato bo ta, ki se pokesa in ne postane trdosrčen, imel pravico do milosti preko mojega edinorojenega Sina za odpuščanje grehov; in ti bodo stopili v moj počitek.« (Alma 12:34) Na srečo iz Jakobovih naukov glede tistih, ki nimajo priložnosti, da bi spoznali, razumeli in dobili pričevanje o Kristusu, vemo: »Kajti odkupna daritev zadosti zahtevam njegove pravice za vse tiste, ki jim postava ni bila dana, da so rešeni tiste strašne pošasti, smrti in pekla in hudiča in jezera ognja in žvepla, ki je neskončno mučenje; in povrnejo se k tistemu Bogu, ki jim je dal dih, ki je Izraelov Sveti.« (2 Nefi 9:26)

O, kako čudovit za vse človeštvo je ta dar! Hvaležen sem zanj, ker pogosto doživim radost tistega, ki mu je odpuščen greh, in obenem radost tistega, ki je bil ozdravljen.

Končal bom tako, da vas spomnim na povabilo, ki ga je sam Odrešenik dal vsakemu od nas: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.« (Matej 11:28–30)