Vaš načrt, ki vas pripelje k Bogu

Dobrodošli Dobrodošli v skupnosti, kjer vsak poskuša živeti, kakor je učil Jezus! Na PriditehKristusu.org pridite pogledat, kaj verjamemo!
To je Cerkev Cerkev se začne v nedeljo, ampak ali se takrat tudi konča? Predstavljajte si, da bi se cerkev razširila onkraj štirih zidov zgradbe, da bi nas vsak dan navdihovala.
Family

Vizija

»Vse Božje otroke na obeh straneh tančice povabite, naj pridejo k Odrešeniku, prejmejo blagoslove svetega templja in trajno radost ter izpolnijo pogoje za večno življenje.« - PREDSEDNIK RUSSELL M. NELSON

 
 

Prioritete

 • Sledim preroku
 • Prijatelja povabim na zakramentni sestanek
 • Prednikove podatke prinesem v tempelj
Goals-eng

Cilji

 • Veselimo se blagoslov vsakodnevnega kesanja.
 • V duhu molitve iščimo priložnosti za skrbno služenje.
 • Družino, širšo družino in prijatelje povabimo na zakramentni sestanek, da bodo izvedeli več o Kristusu.
 • Družini in prijateljem posredujmo spletna cerkvena sporočila.
 • V celoti se posvetimo programu »Pridi in hodi za menoj« in v duhu molitve iščimo osebno razodetje.
 • Okrepimo svojo vero v Jezusa Kristusa s pozornim spoštovanjem sabata doma in v cerkvi.
 • Novim članom in ponovno aktivnim članom posvečajmo veliko skrb.
 • Nenehno skrbimo za odraščajoči rod.
 • V oddelčnem svetu se osredotočimo na to, kako pomagati članom in prijateljem, da bodo kot posamezniki in družine napredovali na poti zavez.
 • Bodimo vredni tempeljske dovolilnice.
 • Družinska imena odnesimo v Gospodovo hišo in pri tem pomagajmo drugim.
 • Naša najpomembnejša prioriteta naj bo, da povežemo družine in sklenemo družinske vezi na obeh straneh tančice.

Kazalci napredka

Oddelčni in kolski voditelji bodo napredek ocenili tako, da bodo v četrtletnem poročilu spremljali naslednje ključne kazalce:

 • posvetovanje o skrbnem služenju,
 • obdarjeni člani z veljavno tempeljsko dovolilnico,
 • prisotnost na zakramentnem sestanku v Cerkvi in doma, 
 • število članov, ki so imena prednikov predložili za tempeljske uredbe.

Izvajanje

To, kako naj bi člani posameznikom in družinam konkretno pomagali, da bi sodelovali pri odrešenjskem delu, je pomemben del področnega načrta.

Voditelji: Člani usklajevalnih, kolskih in oddelčnih svetov naj v duhu molitve pripravijo konkretne korake, ki jih bodo sprejeli zato, da bodo uresničili področno vizijo, prioritete in cilje. Voditelje se spodbuja, da v duhu molitve premislijo o imenih konkretnih posameznikov, na katere naj se osredotočijo.

Posamezniki in družine: Posameznike in družine se spodbuja, da si na žepni kartici zastavijo konkretne izmerljive cilje, ki jim bodo v pomoč, ko se bodo v življenju v svojih prizadevanjih osredotočili na tri prioritete področnega načrta.

Odgovornost in spremljanje: Področni sedemdeseteri kolske predsednike spodbujajo, naj pripravijo učinkovite načine za izvajanje področnega načrta ter njihov napredek redno spremljajo. Kolski predsedniki naj po drugi strani škofe spodbujajo, naj sodelujejo z voditelji duhovništva in pomožnih organizacij, da bodo pripravili načine za izvajanje področnega načrta ter jih prav tako spremljali in spodbujali.

Naloži datoteko PDF

Načrt | Kartica

Na www.PriditehKristusu.org pridite pogledat, kaj verjamemo!

Family at Preston Temple