Govorniki na svetovni konferenci Cerkve pozivajo k negovanju vere in skrbi za druge

Russell M. Nelson, predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, je občestvo prosil, naj najdejo počitek pred intenzivnostjo, negotovostjo in stiskami tega sveta tako, da se trdno zavežejo, da bodo sledili zgledu Jezusa Kristusa.

Hoja za Jezusom Kristusom bo prinesla mir v težkih časih. Prinaša pa tudi odgovornost, da skrbimo za revne in za zemljo. Ta sporočila je slišalo na tisoče zvestih, ki so se za generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni zbrali v Salt Lake Cityju, in več milijonov po svetu, ki so gledali na spletu.

Generalna konferenca Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni poteka vsakih šest mesecev. Globalni voditelji Cerkve nagovorijo člane in prijatelje po vsem svetu. Pet konferenčnih zasedanj, ki so potekala 1. in 2. oktobra 2002, je bilo predvajanih v živo v sedemdesetih jezikih.

Russell M. Nelson, predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, je občestvo prosil, naj najdejo počitek pred intenzivnostjo, negotovostjo in stiskami tega sveta tako, da se trdno zavežejo, da bodo sledili zgledu Jezusa Kristusa.

Predsednik Russell M. Nelson govori na generalni konferenci, 2. oktobra 2022.
Predsednik Russell M. Nelson govori na generalni konferenci, 2. oktobra 2022.

Če živimo kakor on, nam to prinaša radost in mir, on pa je na to pot življenja druge vabil blago, prijazno in ljubeče, je izjavila J. Anette Dennis. Sestra Dennis služi kot prva svetovalka v generalnem predsedstvu Društva za pomoč, cerkvene ženske organizacije.

Sestra J. Anette Dennis iz generalnega predsedstva Društva za pomoč na nedeljskem dopoldanskem generalnokonferenčnem zasedanju izreče spodbudne besede.
Sestra J. Anette Dennis iz generalnega predsedstva Društva za pomoč na nedeljskem dopoldanskem generalnokonferenčnem zasedanju izreče spodbudne besede.

Luč in Duh Jezusa Kristusa vodita vse nas, da pomagamo revnim in trpečim po vsem svetu, je dejal predsednik Dallin H. Oaks, prvi svetovalec v Prvem predsedstvu. Ponovno je poudaril poslanstvo Cerkve, da sodeluje z drugimi dobrodelnimi organizacijami pri zagotavljanju človekoljubne pomoči trpečim po svetu.

H konferenčnemu dogajanju je prispevalo tudi več Evropejcev. 

Starešina Dieter F. Uchtdorf iz zbora dvanajstih apostolov je predstavil prenovljen vodič za mladino svetih iz poslednjih dni v starosti od enajst do osemnajst let. Novi vodič »Za moč mladih: vodič za sprejemanje odločitev« temelji na evangelijskih načelih, svobodni volji in navdihu. »Najboljši vodič, ki ga sploh lahko imate za sprejemanje odločitev, je Jezus Kristus. Jezus Kristus je moč mladih,« je učil v Nemčiji rojeni starešina Uchtdorf.

Skrb za zemljo in naše naravno okolje je sveta odgovornost, ki jo je Bog zaupal človeštvu, je dejal Gérald Caussé, predsedujoči škof Cerkve. Predlagal je, da bi vsak sprejel način življenja in vedenje, ki cenita Božje stvaritve. Škof Caussé je iz Bordeauxa.

Na sobotnem popoldanskem zasedanju je starešina Hans T. Boom od sedemdeseterih izrekel molitev. Boga je prosil, naj vernikom pomaga, da bodo razumeli svojo poklicanost in svojo vlogo v svetu. Starešina Boom se je rodil v Amsterdamu. Trenutno služi kot predsednik severnoevropskega področja Cerkve s sedežem v Londonu.

Na konferenci so člani Cerkve podprli spremembe v vodstvu. Osem generalnih voditeljev sedemdeseterih je bilo razrešenih in podeljen jim je bil status častnih članov. Poklicanih je bilo šest novih področnih sedemdeseterih, med njimi Bernhard Cziesla iz Jakobwüllesheima v Nemčiji in Yves S. Weidmann iz Burgdorfa v Švici.

Sedemdeseteri v Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni služijo kot »posebne priče« in pomagajo dvanajstim apostolom »pri gradnji cerkve in vodenju vseh zadev«.

Na zaključnem konferenčnem zasedanju je predsednik Russell M. Nelson objavil načrte za gradnjo dodatnih osemnajst templjev.