Sporočilo področnega voditelja

Hvaležnost

Zares verjamem, da Gospod ljubi hvaležne ljudi in da bomo zaradi svoje hvaležnosti še bolj blagoslovljeni s tem, kar potrebujemo

A family looking out over a beautiful lake surrounded by a forrest
starešina Kyrylo Pokhylko, Latvija
starešina Kyrylo Pokhylko, Latvija sedemdeseteri severnoevropskega področja

Če se bomo več in bolje osredotočali na Odrešenika Jezusa Kristusa, bo naše življenje navdajal vpliv Svetega Duha. To se bo zgodilo, če bomo našli čas za preučevanje Jezusovega življenja, se seznanili z njegovim naukom in dejansko delali to, kar je delal on, tako da bomo v življenju razvijali Kristusove lastnosti.

Obstaja več pripovedi in različnih opisov tega, ko je dal množici kruh in ribi in so bili ljudje nahranjeni. Zlasti všeč mi je, kako je ta zgodba opisana v Janezovem evangeliju 6:5–14. Bilo je preko pet tisoč ljudi in Odrešeniku so dali pet hlebov ječmenovega kruha in dve ribi. Zahvalil se je za to, kar so imeli, blagoslovil hrano in njegovi učenci so jo razdelili vsem in »najedli«1 so se. Med štirimi različnimi avtorji, ki so dogodek opisali, samo od Janeza izvemo, da se je Odrešenik »zahvalil«2 za to, kar so imeli, četudi niso imeli dosti za to množico. Imel je le pet ječmenovih hlebov in dve ribi, a napravil je, da je zadostovalo in bilo dovolj za vse, da so se najedli. Menim, da je to velik zgled tega, kaj se nam lahko zgodi v življenju, če smo hvaležni, če se zahvalimo za to, kar imamo. Nemara nimamo veliko, a če smo hvaležni za to, kar imamo, bo to zadostovalo in bo dovolj za naše potrebe. Hvaležnost je odlična in temeljna Kristusova lastnost, ki jo moramo razviti, če želimo biti v življenju bolj radostni in zmožni pogosteje videti Gospodovo roko.

Christ feeding the 5000

Ko je predsednik Nelson govoril o zdravilni moči hvaležnosti, je učil naslednje:
»Vsi se lahko zahvalimo za lepoto zemlje in veličastnost nebes, ki nam daje namig o prostranosti večnosti. Zahvalimo se lahko za dar življenja, za svoje neverjetno telo in um, ki nam omogočata, da rastemo in se učimo. 
Zahvalimo se lahko za umetnost, književnost in glasbo, ki nam hranijo dušo. 
Zahvalimo se lahko za priložnost, da se pokesamo, začnemo znova, se izboljšamo in gradimo značaj. 
Zahvalimo se lahko za svoje družine, prijatelje in najdražje. 
Zahvalimo se lahko za priložnost, da si med seboj pomagamo, se cenimo in si služimo, kar daje življenju globlji smisel. 
Zahvalimo se lahko celo za svoje preizkušnje, ki nas naučijo, česar sicer ne bi vedeli. 
A predvsem se lahko zahvalimo Bogu, ki je Oče našega duha, zaradi česar smo vsi bratje in sestre – ena velika globalna družina.«3

Two sisters hugging

Zares verjamem, da Gospod ljubi hvaležne ljudi in da bomo zaradi svoje hvaležnosti še bolj blagoslovljeni s tem, kar potrebujemo, ker poznamo in prepoznamo vir vseh blagoslovov, ki jih imamo.

Rad bi zaključil z besedami Alma, ko je svoje ljudstvo učil: »In zapovedal jim je, naj spoštujejo sobotni dan in ga ohranjajo svetega in naj se tudi vsak dan zahvaljujejo Gospodu, svojemu Bogu.«4 Prosi se nas, naj se Gospodu zahvaljujemo kot posamezniki in kot družina. Življenje se nam bo spremenilo, če se bomo vsak dan osredotočali na blagoslove, ki jih prejemamo od Gospoda, ker bomo videli njegovo roko v svojem življenju ter se na koncu vsakega dne v molitvah zahvalili zanje. Mormonova knjiga je polna številnih dokazov, da so hvaležni ljudje radostni ljudje.

Hvaležen sem za ljubečega nebeškega Očeta in njegovega Sina, Odrešenika in Odkupitelja Jezusa Kristusa, in vodstvo Svetega Duha in pričujem, da obstajajo. 


  1. Janez 6:12
  2. Janez 6:11
  3. »Zdravilna moč hvaležnosti«, video sporočilo, objavljeno na družbenih omrežjih novembra 2020
  4. Mozija 18:23