Mormonova knjiga odgovarja na vprašanja duše

  Kaj je bistvo življenja?

  Mormonova knjiga

  Spoznajte, kako Mormonova knjiga, živi prerok in ljudje odgovarjajo na vprašanje, kaj je smisel življenja.

  Spoznajte, kako Mormonova knjiga, živi prerok in ljudje odgovarjajo na vprašanje, kaj je smisel življenja.

  Pascal in Laura Gaggini spregovorita o tem, kar verjameta o smislu življenja.

  Preberite odlomek 2 Nefi 2 in Alma 12, kjer boste izvedeli več o odločitvi, odgovornosti in odkupitvi.

  Naročite brezplačni izvod | Berite jo na spletu

  Preberite govor starešine Uchtdorfa »O How Great the Plan of Our God!«