Kaj nas Sveto pismo uči o Božji trojici: nebeškem Očetu, Jezusu Kristusu in Svetem Duhu    

  isus

  Kot večina krščanskega sveta, sveti iz poslednjih dni verjamejo v Boga Očeta, Jezusa Kristusa in Svetega Duha. Vendar za razliko od nekaterih kristjanov, ki verjamejo v sveto trojico, verjamejo, da so Oče, Sin in Sveti Duh vsak različna osebnost. Oče in Sin imata poveličani telesi iz mesa in kosti, Sveti Duh pa ima samo duhovno telo, vendar so vsi trije člani Božje trojice popolnoma enotni v namenu in ljubezni do nas (gl. Jeffrey R. Holland, »Edini pravi Bog in Jezus Kristus, ki ga je poslal«, 177. jesenska generalna konferenca, okt. 2007, 47–49).

  Nauk svetih iz poslednjih dni o Bogu Očetu

  Mormoni verjamejo, da je vsak moški, ženska in otrok na zemlji duhovni otrok Boga, našega popolnoma ljubečega nebeškega Očeta. Bog želi, da bi bil vsak od njegovih otrok srečen, in se trudi za večni blagor svojih otrok (gl. Moses 1,39). Nauk svetih iz poslednjih dni uči, da smo pred rojstvom kot duše vsi živeli z Bogom in si želeli postati takšni, kot je on. Bog je ustvaril načrt sreče, da bi vsem svojim otrokom omogočil, da bi se rodili na zemljo, da bi dobili izkušnje, bili odkupljeni zaradi vere v Jezusa Kristusa, umrli, vstali in se spet vrnili živet z Bogom. Božji načrt se osredotoča na odkupno daritev Jezusa Kristusa in na zmožnost posameznikov, da se sami odločijo, ali bodo načrtu sledili. Bog Oče v svetih spisih ne govori pogosto, kadar pa, takrat pričuje o svojem Sinu, Jezusu Kristusu (gl. Mt 3,17). Ko spoznavamo Jezusa Kristusa, prav tako spoznavamo Očeta (gl. Jn 14,9–10).

  Nauk svetih iz poslednjih dni o Svetem Duhu

  Sveti Duh je edini član Božje trojice brez snovnega telesa. Njegovo duhovno telo mu omogoča, da Božjim otrokom vsepovsod prinaša Božjo ljubezen, mir in radost. Sveto pismo nas uči: »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje.« (Gal 5,22–23) Nauk svetih iz poslednjih dni uči, da nas Sveti Duh lahko tolaži, uči in nam pomaga pri odločanju med pravilnim in napačnim. Prav tako bo vedno pričeval o Očetu in Sinu. Vsakdo lahko občuti Svetega Duha, vendar imajo le tisti, ki so se krstili in so bili potrjeni, pravico, da je Sveti Duh vselej z njimi.

  Več o tem

  Ali bi radi izvedeli več o Bogu Očetu, Jezusu Kristusu, Svetem Duhu in njihovi ljubezni do vas? Če bi o Božjem načrtu za vas in vaše življenje radi izvedeli več, obiščite mormon.org.