Kako mormoni častijo na zakramentnih sestankih

  Kako mormoni častijo na zakramentnih sestankih

  Ste se kdaj spraševali, kaj mormoni verjamejo? Kaj delajo ob nedeljah? Ali kaj je zakramentni sestanek svetih iz poslednjih dni? Vsako nedeljo se člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni zberejo na sestanku, da vzamejo sveti zakrament. Zakramentni sestanek je za člane Kristusove Cerkve čas, da se zberejo pri čaščenju, vendar tudi čas za globoko osebno premišljevanje in vpogled vase.

  Kaj mormoni verjamejo o zakramentu?

  Najpomembnejši del zakramentnega sestanka je zakramentna uredba. Mormoni verjamejo, da zakrament vsebuje dva bistvena dela: kruh in vodo. Jezus Kristus sam je tik pred smrtjo svoje učence učil o pomembnosti zakramenta. Učil je, da kruh predstavlja njegovo telo in voda predstavlja kri, ki jo je prelil za nas. Sveti spisi učijo, da je »Jezus vzel kruh, [ga] blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: ‘Vzemite, jejte, to je moje telo.’ Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: ‘Pijte iz njega vsi. To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov’.« (Mt 26,26–28). Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da kruh in voda nista dobesedno Kristusovo telo in kri, temveč močna simbolna opomnika njegove žrtve za nas.

  Za svete iz poslednjih dni je to, da vzamejo zakrament, eden najbolj svetih in posebnih trenutkov tedna. Vredni mladeniči s svetim Božjim duhovništvom izrečejo posebno molitev nad razlomljenim kruhom. Blagoslovljeni kruh na pladnjih razdeljujejo, tako da ima vsak član občestva možnost, da ga vzame. Po enakem postopku blagoslovijo in razdelijo vodo. Med razdeljevanjem zakramenta imajo člani Cerkve priložnost, da premišljujejo o svojem odnosu z Bogom, preudarjajo žrtev Jezusa Kristusa za njih in se zavežejo, da bodo izboljšali svoje življenje.

  Slika2

  Kaj se še zgodi na zakramentnem sestanku svetih iz poslednjih dni?

  Zakramentni sestanek svetih iz poslednjih dni navadno vodi škof, ki je neplačan voditelj občestva, ali eden od njegovih svetovalcev. Običajno se zaprosi nekaj članov občestva, da pridejo pripravljeni, da bodo imeli govor na določeno temo, vendar se sodelovanja ne zahteva od nikogar. Enkrat mesečno poteka poseben sestanek »za post in pričevanja« na katerem člani pridejo na postni zakramentni sestanek in vsak član občestva je vabljen, da pove svoje misli in pričuje o Jezusu Kristusu in njegovem evangeliju.

  Sveti iz poslednjih dni prav tako verjamejo, da je glasba pomemben del zakramentnih sestankov. Navadno se poje hvalnice na začetku in na koncu zakramentnega sestanka in pred blagoslovom zakramenta. Občasno nastopi zbor ali član občestva s posebno glasbeno točko. Mormoni verjamejo, da sveta glasba privabi Svetega Duha na sestanek in da »je pesem pravičnega molitev k [Bogu]« (NaZ 25,12).

  Kako bi o zakramentnih sestankih svetih iz poslednjih dni lahko izvedel več?

  Najboljši način, da bi o mormonskih prepričanjih in kaj se dogaja med zakramentnim sestankom svetih iz poslednjih dni izvedeli več je, da ga sami izkusite! Obiskovalci so vedno dobrodošli! Če bi radi izvedeli kdaj in kje potekajo zakramentni sestanki na vašem področju, obiščite mormon.org.