Kristusovi darovi za nas

Starešina K. Roy Tunnicliffe
Starešina K. Roy Tunnicliffe področni sedemdeseteri

V malih šolah in na bogoslužjih se otroci ves december oblačijo v kopalne plašče in brisače, da bi uprizorili Jezusovo rojstvo. Njihova zgodba se običajno zaključi, ko modri najdejo dete Jezusa in mu predajo svoje darove: zlato, kadilo in miro.

Kako zanimivi darovi so to bili! Čeprav nekateri verjamejo, da so bili praktične narave, je bolj verjetno, da so bili dani s simboličnimi razlogi.

Ti trije darovi, dani Jezusu, niso nakazovali le njegovega prihodnjega življenja[1], temveč so bili oznanila darov, ki jih bo Odrešenik s svojim poslanstvom in odkupno žrtvijo predal nam.

Zlato je značilen dar kraljem[2], ker simbolizira kraljevsko poreklo[3].

Zlato nas spominja tudi, kako je Jezus Kristus priskrbel način, da bomo lahko povzdignjeni. Vsem, ki Jezusu Kristusu sledijo kot učenci zaveze in vztrajajo do konca, bo dana »krona pravičnosti«[4]. Ti pravi Kristusovi učenci so »izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod«[5]. Dejansko lahko nekega dne zaradi Jezusa Kristusa podedujemo »prestole, kraljestva, vladarstva in moči, gospostva, vse visokosti in globokosti«[6]. Zlato nas spominja na žezlo vseh darov – povzdignjenje – ki nam je omogočeno samo preko Jezusa Kristusa, Kralja kraljev.[7

darovi

Kadilo se pridobiva iz smole drevesa in so ga uporabljali pri duhovniških uredbah, pri žgalnih daritvah in v olju za maziljenje duhovnikov.[8] Kadilo kaže na Jezusa kot na mogočnega velikega duhovnika[9], poleg tega nas opominja, da je tudi Božje Jagnje[10] – »velika in poslednja žrtev /…/, da, neskončna in večna«[11].

Kadilo nas opominja na Odrešenikov dar ljubezni – ljubezni, ki je bila tako močna, da je Jezus dal svoje življenje. »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta.«[12]

V Novi zavezi miro običajno povezujejo z balzamiranjem ali pogrebom zaradi njenih konzervirajočih lastnosti.[13] Zdravstvena uporaba mire lahko simbolizira Kristusovo vlogo velikega Zdravilca in njena uporaba pri pogrebih lahko simbolizira »grenko čašo«, ki jo je moral izpiti, ko je trpel za naše grehe[14].

Mira nam pomaga tudi spomniti se, da je Jezus Kristus »pretrgal spone smrti«[15]. Jezus nam je dal dar vstajenja. Prostovoljno je umrl in ponovno oživel, tako da bomo to lahko naredili tudi mi. Suhe kosti mrtvih, ki jih je videl Ezekiel, bodo nekega dne vstale kot žive duše.[16]

Glede na Odrešenikovo nesebično in prijazno naravo nas ne bi smelo presenečati, da so bili ti darovi, dani Jezusu kot detetu, posvečeni za naše dobro, dani nazaj nam, in so simbolični opomniki nekaterih najdragocenejših darov, ki jih Odrešenik daje človeštvu.

V 88. razdelku Nauka in zavez nam je rečeno,

da kaj človeku koristi, če mu je podarjen dar in daru ne sprejme. Ne radosti se v tistem, kar mu je bilo dano, niti se v njem ne radosti ta, ki je darovalec daru.[17]

Morda je eden največjih darov, ki ga lahko damo Odrešeniku v tem božičnem času, da se spominjamo, gojimo in resnično sprejmemo njegove darove.

Potem lahko s temi darovi seznanimo druge.

Pričujem, da je Jezus Kristus Božji Sin, veliki Emanuel in darovalec vseh dobrih darov.


[1] New Era, Thoughtful Gifts, Rebekah Atkin, december 2011

[2] 1 Kr 9:14, 28

[3] New Era, Thoughtful Gifts, Rebekah Atkin, december 2011

[4] NaZ 29:13 (poudarek dodan)

[5] 1 Pt 2:9 (poudarek dodan)

[6] NaZ 132:19 (poudarek dodan)

[7] 1 Tim 6:15

[8] New Era, Thoughtful Gifts, Rebekah Atkin, december 2011

[9] Heb 4:14–15

[10] 1 Ne 10:10

[11] Al 34:10–15

[12] Jn 15:13

[13] Jn 19:39–40

[14] NaZ 19:18–19

[15] Moz 15:8–9

[16] NaZ 138:43

[17] NaZ 88:33