Medversko sodelovanje in Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni

Medversko sodelovanje in Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni

FRANKFURT – Vsako leto v prvem tednu februarja svet obeležuje teden medverskega sožitja. Medversko sodelovanje je priložnost, da se ljudje iz različnih okoliščin, kultur in verskih prepričanj srečajo v vzajemnem razumevanju in gradijo odnose.

Voditelji, učenjaki in člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni že desetletja sodelujejo v številnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih medverskih forumih. Ti vključujejo Forum G 20, parlament svetovnih verstev, medversko okroglo mizo in veliko drugih. Predsednik Russell M. Nelson, predsednik Cerkve, je rekel: »Obstajamo zato, da prinašamo ljubezen in skrbimo za večni blagor vsega človeštva ne glede na versko prepričanje, raso ali narodnost. Verjamemo, da smo resnično bratje in sestre, zato želimo predstaviti sporočilo, da nam je mar. Radi imamo drug drugega in upamo, da bomo blagoslovili življenja vsega človeštva.

slika

Medverski forumi so tudi okolje, v katerem se verski voditelji in učenjaki sestanejo in pogovarjajo o različnih težavah, s katerimi se sooča družba. Na zadnjem forumu G 20 v Argentini so se pogovarjali o pomembnosti strpnosti in verske svobode. Starešina D. Todd Christofferson, član zbora dvanajstih apostolov, je na forumu rekel: »Vera je osnova družbenega blagostanja in zaradi verske svobode nimajo koristi samo verniki, temveč celotna družba, če se tega zaveda ali ne. Zatorej imajo vsi korist od varovanja te svobode, če so verniki ali ne.«

Ko se srečajo ljudje, ki skrbijo in želijo pomagati drugim, lahko rešujejo težave in rešijo življenja. Sestra Jean B. Bingham, generalna predsednica Društva za pomoč, je na ženski medverski konferenci leta 2018 v Walesu rekla: »Prepričana sem, da ko se zberemo kot vernice, ne okrepimo le odnosov med veroizpovedmi, ampak se dotaknemo življenj posameznikov, ko pomagamo ljudem v stiski.«

Evangelij Jezusa Kristusa spodbuja ljubezen in prijaznost do vsakogar, ne glede na razlike. Pokojni predsednik Cerkve Thomas S. Monson, je spodbudil »člane Cerkve, kjer koli so, naj bodo prijazni in spoštljivi do vseh ljudi vsepovsod. Svet, v katerem živimo, je zelo raznolik. Zmoremo in morali bi izkazovati spoštovanje tistim, katerih verska prepričanja se razlikujejo od naših.«

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni ima več kot šestnajst milijonov članov po vsem svetu. Cerkveni voditelji člane spodbujajo, naj bodo dejavni v svojih skupnostih, naj gradijo odnose in pomagajo ljudem v stiski.

slika