Misijonsko področje Severni Jadran - Usposabljanje inštruktorjev Se...

Misijonsko področje Severni Jadran - Usposabljanje inštruktorjev Seminarja in Inštituta

16. FEBRUAR  2016

Nedavnega 14. novembra se je dvanajst inštruktorjev Seminarja in Inštituta z vsega misijonskega področja udeležilo usposabljanja v misijonskem domu v Zagrebu na Hrvaškem. Usposabljanje je s pomočjo predsednika Granta (predsednik misijonskega področja Severni Jadran) ter starešine in sestre Ostergaard (starejša misijonarja koordinatorja S&I) vodil Marin Iachimov, cerkveni področni direktor. Brat Iachimov je koordinator za Romunijo, Republiko Moldavijo in misijonsko področje Severni Jadran. Na tem programu na različnih položajih dela že dvanajst let. 

Usposabljanje je pokrivalo nekaj osnovnih načel izobraževalnega programa Seminarja in Inštituta. Brat Iachimov je govoril o svojih opažanjih glede medijev v življenju današnjih mladih. Pojasnil je, da mladi sledijo družbenim medijem, zato da bi pridobili želene ali potrebne informacije za življenje. Bil je navdušen, da se ta oblika sporazumevanja uporablja v našo korist in za poučevanje evangelija preko spleta.

Ko se navdušimo nad sporočilom, ko pripravljamo lekcije za Seminar in Inštitut, lahko evangelijske resnice učinkovito poučujemo z zanosom. Ni dovolj imeti pričevanje, biti moramo navdušeni, da ga oznanjamo in poučujemo. 

seminary.jpg

Predsednik Grant je spregovoril o naslednjih petih temeljnih ciljih poučevanja nauka in učenja: razumevanje vsebine in sovisnih povezav, prepoznavanje načel in nauka, razumevanje pomena nauka ali načela, občutenje resnice in pomembnosti nauka oziroma načela preko vpliva Duha ter udejanjanje nauka in načel v življenju.

Starešina Ostergaard je spregovoril o pomembnosti tega, da sami spolnjujemo sobotni dan, kot tudi da to načelo poučujemo, kakor nam naročajo generalni voditelji. 

Sestra Ostergaard je predstavila novo orodje, ki se ga v oddaljenih vejah lahko uporablja pri poučevanju Seminarja in Inštituta, ki se imenuje »Google Hangouts« (Druženje na Googlu). To orodje bo bistveno pri povezovanju študentov v oddaljenih področjih v misijonskem področju Severni Jadran z matičnima skupinama Seminarja in Inštituta.

Udeleženci so v času, ki so ga preživeli na usposabljanju, vsi dobili moč in se veselijo, da bodo to, kar so se naučili, uporabili v poklicih pri Seminarju in Inštitutu.