Mormonova knjiga, starodavni sveti spis: kdo jo je napisal in kako je bila prevedena

O čem govori Mormonova knjiga?

Mormonova knjiga je sveti zapis, ki ga mormoni oziroma sveti iz poslednjih dni poleg Svetega pisma pojmujejo kot sveti spis. Njeno obelodanjenje je bistveni del zgodovine mormonstva. Govori o zgodovini dveh velikih civilizacij narodov, ki sta živeli v starodavnih Amerikah. Ena teh civilizacij se je v Ameriko izselila iz Jeruzalema leta 600 pr. Kr., druga pa se je veliko prej izselila z Bližnjega vzhoda (gl. uvod v Mormonovo knjigo).

Mormonova knjiga zabeleži dele družbene in politične zgodovine teh dveh civilizacij. Še pomembneje pa je, da govori o Božjih ravnanjih s tema starodavnima narodoma in pričuje o ljubezni ter milosti, ki ju ima Bog do vseh svojih otrok. Mormoni verjamejo, da Mormonova knjiga vsebuje polnost evangelija Jezusa Kristusa (gl. Joseph Smith – History 1,34). Največji dogodek, zabeležen v knjigi, je poročilo o tem, kako se je Jezus Kristus po svoji smrti in vstajenju prikazal v Ameriki.

Mormonova knjiga vsebuje zapise, ki so jih zapisovali starodavni preroki. Uči o veri v Jezusa Kristusa.
Mormonova knjiga vsebuje zapise, ki so jih zapisovali starodavni preroki. Uči o veri v Jezusa Kristusa.

Kdo je napisal Mormonovo knjigo?

Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da Mormonova knjiga vsebuje dele zapisov, ki jih je pisalo veliko starodavnih prerokov (gl. »A Brief Explanation about the Book of Mormon«). Ti preroki so svoje zapise vrezovali na zlate plošče. Prerok zgodovinar po imenu Moroni je njihove zapise zbral in okrajšal v bolj jedrnat zapis. Mormonova knjiga se imenuje po njem. Po Mormonovi smrti je njegov sin Moroni zapis zaključil in plošče zakopal, da bi jih obvaroval.

Od kje je prišla Mormonova knjiga?

23. decembra 1805, stoletja po Mormonovi in Moronijevi smrti, se je v zgodovini mormonstva zgodil še en ključni dogodek, ko se je rodil deček po imenu Joseph Smith. Ko je bil Joseph star sedemnajst let, se mu je v molitvi prikazal Moroni, ki je bil tedaj angel (gl. Joseph Smith – History 1,27–33). Moroni je Josephu rekel, da je starodavni zapis, ki sta ga dokončala z očetom, zapisan na zlatih ploščah in zakopan na hribu blizu Josephovega doma v podeželskem New Yorku. Rekel mu je tudi, da Bog želi, da opravi posebno poslanstvo, da bo prejel plošče in da je Bog pripravil način, da bodo prevedene.

Kaj je Mormonova Knjiga?

Kakšno vlogo ima Mormonova knjiga v zgodovini mormonstva?

Prevod Mormonove knjige je bil v zgodovini mormonstva resnično čudežen dogodek. Joseph Smith, reven kmečki fant, je imel zelo malo formalne izobrazbe. Ker zapisa sam ni bi zmožen prevesti, je potreboval božansko pomoč.

Bog je zato, da bi Josephu pomagal pri pomembni nalogi prevajanja svetih spisov, pripravil orodja. Eno teh se je imenovalo Urim in Tumim – par posebnih kamnov oziroma »tolmačev«, ki ju je Joseph našel zakopana s ploščami (gl. Joseph Smith – History 1,35). Podobna orodja so uporabljali preroki v Stari zavezi (gl. 2 Mz 28,30). Ta kamna je uporabljal pri prevajanju in narekovanju zapisa pisarjem. Pri prevajanju je uporabljal še en kamen, imenovan vidčev kamen. Pričeval je, da je knjigo lahko prevedel le »z Božjim darom in močjo« (Book of Mormon Translation, Gospel Topics, topics.lds.org).

Mormonova knjiga je danes iz angleščine prevedena v več kot sto jezikov (gl. »Book of Mormon in 110 Languages«, Ensign, maj 2015, 137). Na milijone ljudem po svetu je pomagala, da so se zbližali z Jezusom Kristusom in spoznali njegov evangelij.

Kako lahko izvem več?

Mormonova knjiga govori o veri, kesanju in kako najdemo pravo srečo. Govori tudi o ljubezni, ki jo ima Bog do vseh svojih otrok, vključno z vami. Če bi o Mormonovi knjigi radi izvedeli več in naročili brezplačni izvod, obiščite mormon.org.