Mormonova knjiga odgovarja na vprašanja duše

Mormonova knjiga

Poiščite odgovore na svoja vprašanja v Mormonovi knjigi.

Ugotovite, kakšne odgovore nam o smrti podajajo Mormonova knjiga, živi prerok in ljudje.

Spoznajte, kako Mormonova knjiga, živi prerok in ljudje odgovarjajo na vprašanje, kaj je smisel življenja.

Spoznajte odgovore Mormonove knjige, živih prerokov in ljudi glede ravnovesja med družino in kariero.

Spoznajte, kako Mormonova knjiga, živi preroki in ljudje odgovarjajo na vprašanje, kako najti mir in radost.

Ugotovite, kakšne odgovore o obstoju Boga podajajo Mormonova knjiga, živi prerok in ljudje

Spoznajte, kaj Mormonova knjiga, živi preroki in ljudje govorijo o Jezusu Kristusu.