Korištenje kućne obiteljske večeri radi povećanja zahvalnosti za Zemlju

Dana 5. ožujka obilježava se Svjetski dan zaštite okoliša.

5. junij zaznamuje svetovni dan okolja. Neprofitne organizacije, aktivisti in politični voditelji spregovorijo o onesnaževanju, izgubi biotske raznovrstnosti in vse hitrejših podnebnih spremembah. Vse to vpliva na ljudi po vsem svetu. Obstaja več stvari, ki jih starši in posamezne družine lahko delajo v okviru svojih pristojnosti, kajti »po majhnih in preprostih stvareh [se] dogajajo velike stvari«. [1]

slika
Russell M. Nelson, predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, vse roti, naj modro skrbimo za stvarstvo.

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni družine spodbuja, naj imajo družinske večere, da »razvijajo in krepijo družinske odnose«. Na teh družinskih večerih lahko povečamo hvaležnost in dejansko skrbimo za okolje. 

Čeprav na nedeljskih bogoslužjih Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni ne govorimo pogosto o vprašanju varstva okolja, nas sveti spisi in sodobni preroki ter apostoli učijo, naj dobro skrbimo za zemljo. 

Četudi veliko ljudi po svetu opozarja na nenehne krize zaradi onesnaževanja, podnebnih sprememb in krčenja gozdov, je težko natančno vedeti, kako posamezniki in družine lahko in morajo pomagati pri prizadevanjih za ohranjanje tega planeta. 

Russell M. Nelson, predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, je učil: »Kaj naj kot uporabniki božanskega stvarjenja delamo?« Skrbeti moramo za zemljo, biti njeni modri skrbniki in jo ohranjati za prihodnje rodove.« [2]

Kako lahko torej kot posamezniki, družine ali prijatelji upoštevamo nasvet predsednika Nelsona? 

Sledi nekaj predlogov preprostih stvari, ki jih lahko delamo na družinskih večerih, da bomo postali modri skrbniki zemlje.

Izogibajmo se kopičenju odpadkov in onesnaževanju 

Ezra Taft Benson je učil, da s tem, ko kažemo nespoštljivost do zemlje, kažemo nespoštljivost do Boga. »Nespoštljivost do Boga, življenja in do soljudi se kaže v stvareh, kot so kopičenje odpadkov, brezbrižno izkoriščanje naravnih bogastev [ter] onesnaževanje vode in zraka. A to so navsezadnje zunanji izrazi notranjega človeka.« [3] 

Pomembno je, da ste pozorni na to, kako odstranjujete kemične in nevarne snovi. Ljudje se na delo ali dejavnosti lahko vozijo tudi skupaj ali uporabljajo javni prevoz. Med družinskimi večeri se družine lahko obvežejo, da bodo delale majhne in preproste stvari, da bodo boljši skrbniki, recimo, da se bodo odločile za dejavnost, ki zahteva minimalno onesnaževanje. Družine se lahko sprehajajo in spotoma celo pobirajo smeti.

Preživljajte čas v naravi 

Načrtujte sprehode, pohode ali kolesarjenje. Pojdite iz mesta in preživite čas v občudovanju Božjih stvaritev. Joseph F. Smith je učil, da smo dolžni doživljati in ceniti naravne lepote. »Kot Božji otroci smo dolžni ceniti in častiti Boga v njegovih stvaritvah. Če bi lahko vse, kar je v življenju zares dobro in lepo, povezali z mislimi nanj, bi povsod v naravi lahko videli njegovo mojstrovino.« [4]

slika
Ko z družino in prijatelji uživamo v lepotah stvarstva, spodbujamo hvaležnost.

Veliko tega lahko napravimo med družinskim večerom ali ob nedeljah kot obliko čaščenja zunaj cerkvenih in domačih zidov. Odpravite se lahko v park ali pa greste taborit nekam v bližino.

Poučite se o svetu okrog sebe 

Sveti spisi nam dajejo velik vpogled v to, zakaj nam je zapovedano, naj se poučimo o zemlji. [5] M. Russell Ballard, vršilec dolžnosti predsednika zbora dvanajstih apostolov, nas prosi , naj pomislimo, »kaj bi se zgodilo, če bi si vsi vzeli čas, da bi pozorno opazovali čudesa narave, ki nas obdajajo, in se posvetili spoznavanju tega sveta, ki ga je za nas ustvaril Bog. /…/ Da bi zares spoštovali Stvarnika, moramo ceniti njegove stvaritve. Moramo načrtovati, da si bomo vzeli čas za opazovanje čudes narave. Dandanes se zlahka obdamo z opečnatimi zgradbami in asfaltnimi površinami, ki nas ščitijo pred resničnim življenjem okrog nas.« [6]

slika
Spoznavanje sveta okrog nas se začne v družini.

Prerok Alma v Mormonovi knjigi uči, da zemlja in vse na njej »dokazuje, da obstaja Najvišji Stvarnik«. [7] Pomembno je, da si kot skrbniki zemlje vzamemo čas, da jo spoznavamo, saj je božanski dokaz Božjega dela. Družine lahko skupaj berejo svete spise o zemlji, da se poučijo, kako bolje skrbeti za Božje stvaritve. 

Učite, da moramo biti hvaležni za zemljo

Nastopi velika radost, ko so ljudje srečni s tistim, kar jim je Bog zaupal. Ljudje so dolžni doživljati in ceniti lepote narave. Na družinskem večeru se ljudje lahko zahvalijo za zemljo in sodelujejo pri dejavnostih, ki razvijajo hvaležnost zanjo. 

Starešina M. Russell Ballard uči o tem, kako pomembno je, da izkazujemo hvaležnost za Božjo zemljo, in opozarja, da je pomanjkanje motivacije lahko škodljivo. 

»Tisti, ki ne občutijo nobenega spoštovanja do stvaritev in božanskih lastnosti Boga, verjetno ne bodo cenili drugih svetih stvari. Takšno pomanjkanje čaščenja Božjih stvaritev se lahko zmanjšuje, dokler človek ne postane povsem nedovzeten za občutke drugih,« je rekel starešina Ballard. [8] 

Družinski večer je čudovit dogodek, kjer lahko spoznavamo in spodbujamo spoštovanje in spoštljivost do zemlje. 

[1] Alma 37:6

[2] Predsednik Russell M. Nelson, The Creation, april 2000

[3] Ezra Taft Benson, This Nation Shall Endure, 1977

[4] Navedek: George B. Handley, »The Environment Ethics of Mormon Belief«, BYU Studies, 40:2, 2001

[5] Nauk in zaveze 101:32–34 

[6] M. Russell Ballard, God's Love for His Children, april 1988

[7] Alma 30:44 

[8] M. Russell Ballard, Take time to have reverence for creator and his creations, april 1988