Na posvetu se je zbralo 53 svetovalcev odraščajočega rodu

Mladi odrasli iz vse Evrope se konec tedna sestanejo v Švici, da bi se posvetovali

Številni mladi odrasli iz Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni iz vse Evrope so se konec avgusta 2021 zbrali na konferenci v Zollikofnu v Švici. Obiskali so jih višji cerkveni voditelji, med drugimi starešina Erich W. Kopischke iz evropskega področnega predsedstva, in tudi področni sedemdeseteri in področne svetovalke za organizacije. V živo so sodelovali tudi na srečanju na daljavo s starešino Davidom A. Bednarjem iz zbora dvanajstih apostolov.

Pred kratkim imenovani svetovalci odraščajočega rodu se avgusta sestanejo v Zollikofnu v Švici.
Pred kratkim imenovani svetovalci odraščajočega rodu se avgusta sestanejo v Zollikofnu v Švici.

Skupino so sestavljali novo imenovani svetovalci odraščajočega rodu, ki podpirajo odraščajoči rod in lokalne voditelje Cerkve v Evropi. Glavna lokacija dogodka je bila v bližini templja v Švici, kjer je skupina v soboto tudi skupaj častila. Nadaljnji program je zajemal še služenje lokalnim domovom za starejše občane in druge družabne aktivnosti. Na več posvetovanjih se je več kot 60 ljudi pogovarjalo o tem, kako lahko uspešneje živimo in uporabljamo naslednja ključna cerkvena načela:

  • življenje po evangeliju Jezusa Kristusa,
  • skrb za ljudi v stiski,
  • povabilo vsem, naj sprejmejo evangelij,
  • združevanje družin za večnost.

»To je zares zgodovinski dogodek za evropsko področje,« je rekel starešina Kopischke. »Mladi iz vse Evrope so se zbrali, da bi se skupaj posvetovali, služili in bodrili drug drugega in ljudi v svoji skupnosti, kar je samo bistvo evangelija Jezusa Kristusa ,» je nadaljeval.

Na sestanku na daljavo se je starešina David A. Bednar v živo povezal iz Salt Laka, jih usposabljal in odgovarjal na vprašanja iz občinstva.

Svetovalci odraščajočega rodu v živo med pogovorom na daljavo s starešino Davidom A. Bednarjem.
Svetovalci odraščajočega rodu v živo med pogovorom na daljavo s starešino Davidom A. Bednarjem.

»Kombinacija poučevanja apostolov in področnih voditeljev ter posvetovanja z vrstniki me je zelo zbližala z nebeškima staršema in delom, ki ga želita, da ga opravljam,« je rekla Leanda Akuoko iz Velike Britanije.

»Ta konec tedna je bil zame dokaz o tem, kako je naša generacija pripravljena, da se rade volje sooči z izzivi današnjega časa, da smo del žive cerkve in da se mora vse, kar delamo v cerkvi, osredotočati na pomoč ljudem, da se vsak posebej zbližajo s Kristusom,« je rekel Daniel Adriano iz Lizbone na Portugalskem. »Navdušen sem, da se vračam na Portugalsko in bom lahko govoril o vsem, kar sem čutil in se naučil,« nadaljuje. 

Irene Kabongo iz Pariza v Franciji je rekla: »Zaradi osebne izkaznice sem se vedno počutila Evropejka, a tokrat sem prvič začutila, da sem tudi del Cerkve Jezusa Kristusa v evropskem področju.« Nadaljuje: »Čutila sem se opolnomočeno, ker med vsemi nami ni bilo fizičnih in duhovnih meja.«

Ben Warner iz Velike Britanije je izjavil: »Ko smo se zbirali tako v svetih prostorih kot prostorih za druženje, sem čutil toliko navdiha in medsebojne povezanosti. Celotna izkušnja je okrepila moje prepričanje, da je ta cerkev kraj, kjer lahko uspevamo, prispevamo in pripadamo.«

Pod vodstvom področnega predsedstva imajo svetovalci odraščajočega rodu vlogo mentorjev odraščajočemu rodu in sodelujejo v voditeljskih svètih na lokalni in področni ravni v Cerkvi v Evropi.

Starešina Erich W. Kopischke svetuje svetovalcem odraščajočega rodu,
Starešina Erich W. Kopischke svetuje svetovalcem odraščajočega rodu,