Salt Lake City

Na velikonočno nedeljo in nedelji okrog božiča poteka le zakramentni sestanek

Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni se bodo na vse prihodnje velikonočne nedelje in nedelje okrog božiča udeležili enega samega cerkvenega bogoslužja.

Običajno bogoslužje na sabat za člane Cerkve obsega udeležbo na enournem zakramentnem sestanku, drugo uro pa se udeležijo bodisi nedeljske šole ali razredov, razporejenih na različne zbore in starostne skupine.

V pismu z dne 26. januarja, naslovljenem na generalne in lokalne voditelje, je Prvo predsedstvo izjavilo: »Vsako leto naj se cerkvena bogoslužja in sestanki na velikonočno nedeljo in na nedeljo pred ali po božiču omejijo samo na zakramentni sestanek. Če božič ni na nedeljo, se kolska in okrožna predsedstva odločijo, ali bodo ta zakramentni sestanek imeli pred ali po božiču.«

Pismo tudi navaja, da se kolski in okrožni predsedniki lahko posvetujejo s škofi in predsedniki vej, da za te praznike prilagodijo čas sestankov, da bi kar najbolje ugodili potrebam lokalnih cerkvenih članov.

Pismo so podpisali predsednik Cerkve Russell M. Nelson, predsednik Dallin H. Oaks, prvi svetovalec, in predsednik Henry B. Eyring, drugi svetovalec.

Vsa nedeljska bogoslužja Cerkve Jezusa Kristusa so odprta za javnost in vsi so dobrodošli, da se udeležijo.

Poiščite najbližjo lokacijo sestankov