Ki nas pripeljejo k njemu

  To Bring us to Him

  Naloži datoteko PDF

  Načrt | Kartica

  Vizija

  »Želel bi, da bi prišli h Kristusu /.../ in /.../ bili deležni njegove odrešitve in moči njegove odkupne daritve.«

  OM 1,26
  Prioritete

  Prioritete

  • Sledim preroku
  • Prijatelja povabim na zakramentni sestanek
  • Prednikovo ime nesem v tempelj

  Cilji

  • Obnovite govore z generalne konference.

  • Zavežite se, da boste delali, kar uči prerok, in svoja prizadevanja vsako nedeljo ocenite.

  • V duhu molitve iščite priložnosti za skrbno služenje.

  • Prijatelje povabite k sebi domov in na druga srečanja, da se bodo učili o Kristusu.

  • Pošiljajte jim cerkvena spletna sporočila.

  • Na tedenskih oddelčnih svètih se osredotočite na to, kako članom in prijateljem pomagati, da bodo napredovali.

  • Vero v Jezusa Kristusa si krepite tako, da premišljeno spoštujete sobotni dan in da živite tako, da ste vredni tempeljske dovolilnice.

  • Izpolnite knjižico »Moja družina«.

  • S pomočjo programa FamilySearch poiščite prednike, ki potrebujejo tempeljske uredbe.

  • Imena sorodnikov nesite v Gospodovo hišo in pomagajte drugim, da bodo storili enako.

  Family

  Kazalci napredka

  Oddelčni in kolski voditelji bodo napredek ocenili tako, da bodo v četrtletnem poročilu spremljali naslednje ključne kazalce:

  • posvetovanje o skrbnem služenju,
  • obdarjeni člani z veljavno tempeljsko dovolilnico,
  • prisotnost na zakramentnem sestanku,
  • število članov, ki so imena prednikov predložili za tempeljske uredbe.

  Izvajanje

  To, kako naj bi člani posameznikom in družinam konkretno pomagali, da bi sodelovali pri odrešenjskem delu, je pomemben del področnega načrta.

  Voditelji: Člani usklajevalnih, kolskih in oddelčnih svetov naj v duhu molitve pripravijo konkretne korake, ki jih bodo sprejeli zato, da bodo uresničili področno vizijo, prioritete in cilje. Voditelje se spodbuja, da v duhu molitve premislijo o imenih konkretnih posameznikov, na katere naj se osredotočijo.

  Posamezniki in družine: Posameznike in družine se spodbuja, da si na žepni kartici zastavijo konkretne izmerljive cilje, ki jim bodo v pomoč, ko se bodo v življenju v svojih prizadevanjih osredotočili na tri prioritete področnega načrta.

  Odgovornost in spremljanje: Področni sedemdeseteri kolske predsednike spodbujajo, naj pripravijo učinkovite načine za izvajanje področnega načrta ter njihov napredek redno spremljajo. Kolski predsedniki naj po drugi strani škofe spodbujajo, naj sodelujejo z voditelji duhovništva in pomožnih organizacij, da bodo pripravili načine za izvajanje področnega načrta ter jih prav tako spremljali in spodbujali.