Napadi in protistrategije

sporočilo področnega voditelja

läsa-skrifter
slika
starešina Helmut D. Wondra, Avstrija področni sedemdeseteri

Moja vera v Jezusa Kristusa je temelj mojega življenja. Moja največja želja je, da bi se z družino nekega dne ponovno združili z njim in nebeškim Očetom.

Namen Cerkve Jezusa Kristusa je, da bi vsakogar povabili, naj pride h Kristusu, in da bi bil zaradi njega deležen odrešitve. Vendar si v sodobnem svetu ni lahko okrepiti vere v Odrešenika. Predsednik Russell M. Nelson je učil: »Nasprotnik vero, nas in družine vse bolj napada z bliskovito hitrostjo. Če hočemo duhovno preživeti, potrebujemo protistrategije in proaktivne načrte.«1

Ena od protistrategij, ki nam jih je Gospod dal preko svojega preroka, je, da je »osrednje dogajanje Cerkve doma, pri tem pa jo podpira to, kar se dogaja v naših zgradbah vej, oddelkov in kolov«.2 Vsakdanje preučevanje svetih spisov, ki ga podpira vodič za preučevanje »Pridi in hodi za menoj«, bo bistveno pri tem, ko bomo svoj dom spremenili v »svetišče vere«.3

Toda ali preučevanje svetih spisov res lahko to naredi?

Pred nekaj leti sem se moral spoprijeti z veliko težavo. Postalo mi je jasno, da bom moral pri premagovanju tega izziva na višjo duhovno raven. Zato sem molil, da bi ugotovil, kaj moram narediti, da bom postal duhovno močnejši. V odgovor na molitve sem prejel navdih, naj bolj marljivo kot doslej preučujem Mormonovo knjigo. Pred tem sem jo prebral že velikokrat, a sem se njenega preučevanja lotil še intenzivneje in v bolj poglobljeni molitvi kot doslej. Posledično sem čutil, da sem duhovno vsak dan rasel, da se mi je vera v Jezusa Kristusa krepila in da mi je bil dan pogum za soočenje s težavo.

Sveti spisi nam resnično dajejo duhovno moč, ki jo v tem času tako nujno potrebujemo. V njih najdemo odgovore na najpomembnejša življenjska vprašanja. Če jih v družini ali s prijatelji vsak dan preučujemo ter se o svojih mislih in izkušnjah pogovarjamo, postajamo še bolj povezani med seboj in z nebeškim Očetom.

Kdo bi si mislil, ko nam je bil predstavljen program »Pridi in hodi za menoj« in nam je predsednik Nelson rekel, da je čas, da »svoj dom /…/ [spremenimo] v svetišče vere«,4 da bomo nekaj mesecev kasneje ugotovili, da imamo zelo omejene zmožnosti, da bi šli v cerkev po duhovno hrano? Gospodu smo lahko samo hvaležni, ker nas je na to obdobje pravočasno pripravil!

Z družinskimi člani čutimo, da smo zaradi programa »Pridi in hodi za menoj« zelo blagoslovljeni. Zaradi natrpanih urnikov ter številnih interesov in odgovornosti včasih stežka najdemo čas in mir, ki ju potrebujemo, da svete spise vsak dan skupaj beremo in preučujemo. Da bi nam to res uspelo, je moralo postati naša prioriteta. Ko v družini preučujemo evangelij, vsakič ne izkusimo duhovnega izliva, a vsakdanje preučevanje svetih spisov nam močno pomaga, da bolje spoznamo Odrešenika, v svoj dom povabimo njegovega Duha in v družini zmanjšamo nasprotnikov vpliv.

Pogovarjal sem se z več družinami in jih vprašal po njihovih izkušnjah s priročnikom »Pridi in hodi za menoj«. Zanimivo je bilo spoznati, da je vsaka morala najti svoj način, kdaj skupaj preučevati in kako se priročnika posluževati kot vodiča. Vendar je vsaka, ki je prosila za razodetje, kako naj to dela najbolje, lahko izkusila s tem povezan blagoslov.

Naj nam prizadevanja po preučevanju svetih spisov pomagajo, da se bomo resnično spreobrnili, bolj spoznali Kristusa in mu postali bolj podobni!

Opombe

1. Russell M. Nelson, »Pozdravni nagovor«, generalna konferenca, oktober 2018

2. Russell M. Nelson, »Pozdravni nagovor«, generalna konferenca, oktober 2018

3. Russell M. Nelson, »Postanimo vzorni sveti iz poslednjih dni«, generalna konferenca, oktober 2018 4. Russell M. Nelson, »Postanimo vzorni sveti iz poslednjih dni«, generalna konferenca, oktober 2018