Nasledstvo v predsedstvu Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni

Predsedstvo

Najvišje vladajoče telo v hierarhiji Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je Prvo predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva svetovalca. To telo treh mož nadzoruje delo celotne Cerkve v vseh zadevah vodenja, organizacije in uprave.

Drugo najvišje vladajoče telo v cerkvenem vodstvu je zbor dvanajstih apostolov. Apostoli služijo pod vodstvom Prvega predsedstva in imajo velike upravne odgovornosti, da nadzorujejo metodični napredek in razvoj Cerkve po vsem svetu. Sveti iz poslednjih dni na Prvo predsedstvo in dvanajst apostolov gledajo kot na preroke, ki prejemajo božanska razodetja in navdih za vodenje Cerkve.

Novega predsednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni se pokliče po utečenem redu, s čimer se – kar je za današnji svet nenavadno – izogne vsakršnemu najmanjšemu notranjemu lobiranju za položaj ali čast. Člani ta postopek pojmujejo kot božansko razodetje, pri čemer ne gre za izvolitev bodisi za kulisami ali v javnosti.

Še več, tega postopka ne narekuje le sestava cerkvene organizacije. V Cerkvi je prav tako močno zakoreninjeno prepričanje, da je osebno prizadevanje za vodstvene položaje na kateri koli ravni neprimerno. V nasprotju s tem je poudarek na osebni vrednosti in ponižni pripravljenosti, da človek služi, če se ga prosi.

Ko predsednik Cerkve umre, se zvrstijo naslednji dogodki:

1. Prvo predsedstvo je samodejno razpuščeno.

2. Oba svetovalca Prvega predsedstva se ponovno vrneta na svoje mesto po stažu v zboru dvanajstih apostolov. Staž se določi glede na datum, ko so nekoga posvetili med dvanajstere, ne po starosti.

3. Vodenje Cerkve prevzame zbor dvanajstih apostolov, ki jih zdaj šteje štirinajst in katerega vodi najstarejši apostol.

4. Na sestanku zbora dvanajsterih, kjer obravnavajo dva alternativna predloga, predseduje najstarejši apostol:

a) Ali naj se v tem trenutku Prvo predsedstvo ponovno sestavi?

b) Ali naj Cerkev naprej deluje tako, da predseduje zbor dvanajsterih?

5. Zbor dvanajstih apostolov po razpravi izvede in sprejme prvi uradni predlog.

6. Če je predlog o ponovni sestavi Prvega predsedstva sprejet, zbor dvanajsterih soglasno izbere novega predsednika Cerkve. Novi predsednik izbere dva svetovalca in ti trije postanejo novo Prvo predsedstvo. V vsej zgodovini Cerkve je predsednik Cerkve vedno postal najdlje službujoči apostol, kadar je bilo Prvo predsedstvo ponovno sestavljeno.

7. Po ponovni sestavi Prvega predsedstva kot predsednika zbora dvanajsterih podprejo apostola, ki je drugi po stažu služenja. Če je drugi najdlje službujoči apostol poklican tudi v Prvo predsedstvo kot svetovalec, vršilec dolžnosti predsednika dvanajsterih postane tretji najdlje službujoči apostol.

8. Predsednik zbora dvanajsterih, skupaj s preostalimi apostoli, novega predsednika Cerkve oddeli* z uradnim polaganjem rok.

Cerkev je bila uradno ustanovljena 6. aprila 1830 in od takrat je nastopilo šestnajst predsednikov, vključno s predsednikom Thomasom S. Monsonom.

*Potem ko člani Cerkve sprejmejo poklic, da bodo služili na določenem položaju, so za to »oddeljeni«. To je storjeno v skladu s svetopisemskim polaganjem rok. Duhovniški voditelj položi roke na glavo osebe, ki je oddeljena, in izreče molitev, s čimer posamezniku podeli polnomočje in pristojnost za izvajanje dolžnosti službe ter mu da osebni blagoslov.