Navodila glede Bistvenih Uredb, Blagoslovov in Drugih Cerkvenih Nalog

16. april 2020

V izjemnih časih se uredbe običajno izvaja ob upoštevanju potrebnih varnostnih ukrepov. Na primer, ko nalezljiva bolezen vzbuja zaskrbljenost, naj si tisti, ki uredbe izvajajo, temeljito umijejo roke, uporabijo lahko tudi rokavice ter obrazno masko.

Krsti in potrditve

Za krste in potrditve je potrebna odobritev duhovniškega voditelja z ustreznimi ključi. Ko je potrebno, so na krstnih bogoslužjih lahko prisotni samo štirje: kandidat za krst, duhovnik oziroma brat z Melkizedekovim duhovništvom, ki bo krstil, in priči. Krst se izvaja z odobritvijo škofa ali predsednika misijona, ki ima potrebne duhovniške ključe. Škof ali predsednik misijona oziroma nekdo, ki ga določita (lahko je ena od prič), mora nadzorovati izvedbo krsta in zabeležiti krst in potrditev. Po potrebi lahko ta, ki daje dovoljenje, to stori na daljavo z uporabo tehnologijo. Voditelji, družina in prijatelji lahko dogodek spremljajo na daljavo z uporabo tehnologije. Kadar so zakramentni sestanki začasno ukinjeni, se spreobrnjence lahko potrdi takoj po krstu.

Duhovniške posvetitve in oddelitve

Za duhovniške posvetitve in oddelitve je potrebna vnaprejšnja odobritev tistega, ki ima ustrezne duhovniške ključe. Zanje je prav tako potreben fizičen stik polaganja rok pooblaščenega brata z duhovništvom. Uredbo mora spremljati in zabeležiti tisti posameznik, ki ima duhovniške ključe, oziroma nekdo, ki ga on določi. Če je potrebno, lahko ta posameznik uredbo spremlja na daljavo z uporabo tehnologije. Voditelji, družina in prijatelji lahko dogodek spremljajo na daljavo z uporabo tehnologije.

Uredbe, poklici in oddelitve se lahko izvedejo brez predhodnega izkazovanja podpore na oddelčnih ali kolskih sestankih, če to vnaprej odobri tisti, ki ima ustrezne duhovniške ključe. Tako se Gospodovo delo lahko nadaljuje, dejanje pa bo kasneje potrjeno, ko se bodo sestanki spet začeli.

Blagoslavljanje bolnih

Za duhovniški blagoslov je potrebno polaganje rok. Običajno to storita dva ali več bratov z Melkizedekovim duhovništvom, vendar to lahko opravi tudi en sam. Po upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, ko razmere prepovedujejo, da bi na glavo osebe položili roke, se lahko izreče molitev, vključno z uporabo tehnologije. To je molitev, izrečena v veri, in ne duhovniški blagoslov. Vsakdo lahko kadarkoli moli, se posti ali kako drugače služi drugim.

Blagoslov zakramenta

Kadar je mogoče, naj člani vsak teden izkoristijo blagoslove udeleževanja zakramentnih sestankov in tega, da vzamejo zakrament. V izjemnih okoliščinah, ko oddelčni sestanki ne potekajo daljše časovno obdobje, škof v svojem oddelku lahko pooblasti vredne duhovniške brate, da pri sebi doma ali pri drugih vrednih članih, ki nimajo vrednega duhovnika ali brata z Melkizedekovim duhovništvom, pripravijo in blagoslovijo zakrament. (Gl. General Handbook, 18.9.1.) Če je potrebno, lahko zakrament blagoslovi en sam duhovnik oziroma brat z Melkizedekovim duhovništvom.

Člani lahko priskrbijo svoj kruh in vodo. Vendar naj zakrament pripravi pooblaščeni duhovniški brat oziroma brata. Brat oziroma brata z duhovništvom, ki blagoslovita in razdelita zakrament, morata biti na isti lokaciji, kot tisti, ki zakrament prejmejo, ko razlomita kruh, izrečeta molitev in razdelita simbola. V nenavadnih okoliščinah, ko zakrament ni na voljo, člani lahko prejmejo tolažbo s preučevanjem zakramentnih molitev in tem, da se ponovno obvežejo, da bodo živeli po zavezah, ki so jih sklenili, in molijo, da bo napočil dan, ko ga bodo prejeli osebno, ko ga bo ustrezno izvedlo duhovništvo.

Posamezniki in družine so blagoslovljeni, ko lahko doma zasebno častijo sabat. Takšno čaščenje lahko vključuje molitve, hvalnice in evangelijsko preučevanje. Zakrament se lahko blagoslovi in razdeli, ko je navzoč pooblaščeni brat oziroma bratje z duhovništvom.

Druge cerkvene naloge

Sestanki V izrednih okoliščinah lahko voditelji začasno ukinejo sestanke in dejavnosti. Kadar to zahtevajo razmere, se sestanki škofovstva, razgovori in sestanki oddelčnega sveta lahko odvijajo na daljavo z uporabo tehnologije, kot so telefonski ali video klici. Škofje in oddelčni voditelji lahko uporabijo tehnologijo za sporočila, ki dopolnjujejo članovo čaščenje, ki se izvaja doma.

Skrbno služenje Skrbni bratje in sestre bodo ugotovili, da obstajajo različni načini, kako posameznikom in družinam, za katere so odgovorni, zagotoviti potrebno podporo. Ali se skrbno služenje izvaja osebno ali na daljavo z uporabo tehnologije, je odvisno od lokalnih okoliščin in potreb, želja in zdravja vseh vpletenih. Razgovori glede skrbnega služenja se po potrebi lahko opravijo na daljavo z uporabo tehnologije. V skrajnih primerih je skrbno služenje z osebnim stikom lahko omejeno na reševanje resnih in nujnih telesnih, duševnih in čustvenih potreb. Skrbni bratje in sestre naj primerno izkazujejo ljubezen in podporo.