Novo evropsko področno predsedstvo nastopi služenje

Starešina Gary B. Sabin bo 1. avgusta 2019 začel služiti kot novi predsednik evropskega področja Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Starešina Massimo De Feo bo služil kot prvi svetovalec, starešina Erich W. Kopischke pa kot drugi svetovalec. Novo področno predsedstvo je bilo oznanjeno aprila.

Upravljanje Cerkve je po svetu trenutno razdeljeno na 21 geografskih področij. 

Danes predsedstvo evropskega področja predseduje več kot 493.970 članom v več kot 1.300 občestvih v več kot 40 državah in 26 misijonih ter enemu središču za usposabljanje misijonarjev. Tu je še 15 templjev, bodisi delujočih bodisi v gradnji ali obnovi ali oznanjenih. Novo področno predsedstvo bo pod vodstvom Prvega predsedstva in zbora dvanajstih apostolov poskrbelo za duhovno in upravno vodstvo voditeljev in članov Cerkve na tem področju.

Starešina Gary B. Sabin
Starešina Gary B. Sabin

Starešina Gary B. Sabin je bil za generalnega voditelja sedemdeseterega Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni potrjen 2. aprila 2016.  Pred tem je služil kot Prvi svetovalec v predsedstvu evropskega področja.  

Starešina Sabin je služil v številnih cerkvenih poklicih, med drugim je bil redni misijonar v nizozemsko-belgijskem misijonu, škof, kolski predsednik in področni sedemdeseteri.

Starešina Sabin se je rodil 7. aprila 1954 v Provu v Utahu, magistriral je iz managementa na Univerzi Stanford in diplomiral iz financ na Univerzi Brighama Younga. V svoji karieri se je osredotočal na poslovne nepremičnine kot ustanovitelj in predsednik/direktor dveh podjetij, ki kotirata na borzi. Je ustanovitelj fundacije Sabin Children’s Foundation, ki zagotavlja zdravstveno oskrbo za otroke v deželah tretjega sveta. Avgusta 1976 se je poročil z Valerie Purdy, s katero imata šest otrok.

Starešina Massimo De Feo
Starešina Massimo De Feo

Starešina Massimo De Feo je bil za generalnega voditelja sedemdeseterega Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni potrjen 2. aprila 2016. Pred tem je služil kot član tretjega zbora sedemdeseterih v evropskem področju. Starešina De Feo je služil v številnih cerkvenih poklicih, med drugim je bil redni misijonar v italijanskem misijonu v Rimu, predsednik veje, okrožni predsednik, svetovalec v škofovstvu, visoki svetovalec, kolski predsednik in področni sedemdeseteri.

Po služenju rednega misijona je svojo poklicno pot nastopil v mednarodnih odnosih, ko je začel delati na Ministrstvu za zunanje zadeve ZDA in je bil dodeljen na diplomatsko predstavništvo v Italiji. Po več kot tridesetih letih službovanja je nazadnje delal kot namestnik območnega zveznega uradnika na upravi za socialno varnost za področja Južna Evropa, Severna Afrika in Bližnji Vzhod. Starešina De Feo se je rodil 14. decembra 1960 v Tarantu v Italiji. Avgusta 1984 se je poročil z Loredano Galeandro, s katero imata tri otroke.

Starešina Erich W. Kopischke
Starešina Erich W. Kopischke

Starešina Erich W. Kopischke je bil za generalnega voditelja sedemdeseterega Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni potrjen 31. marca 2007.  Služil je kot prvi svetovalec (2008-2009) in predsednik (2009-2012) evropskega področnega predsedstva. Preden je bil poklican za rednega generalnega voditelja je deloval kot koordinator Verskega seminarja in inštituta za Evropo. Na začetku svoje poklicne poti je bil samozaposlen kot zavarovalni posrednik, kasneje pa je postal generalni direktor nemške zavarovalnice za vso državo. Osnovno poklicno usposabljanje in izobrazbo je dosegel v podjetništvu.

Starešina Kopischke je služil v številnih cerkvenih poklicih, med drugim je bil redni misijonar v nemškem misijonu v Münchnu, kolski in okrožni predsednik, visoki svetovalec in predsednik veje. Leta 2003 je bil poklican, da predseduje nemškemu misijonu v Berlinu.

Erich Willi Horst Kopischke se je rodil 20. oktobra 1956 v Elmshornu v Nemčiji. Decembra 1978 se je poročil s Christiane Glück. Imata sedem otrok.