Sporočilo področnega voditelja

Novo leto z vero v Kristusa

Novo leto z vero v Kristusa

5 JANUAR 2017


Živimo v zelo nemirnih časih. Zaradi vsakdanjih novic in lastnih izzivov lahko izgubimo pogum in nas premaga strah.[1] Toda preroki učijo, da strah prežene vera in da prinaša svetlo upanje.[2] Sveti spisi vero opredelijo kot zaupanje in trdno upanje v Jezusa Kristusa. Zaupamo, da je on Božji Sin in da nas zaradi odkupne daritve lahko reši.

Vera v Gospoda Jezusa Kristusa je prvo evangelijsko načelo.[3] Daje nam moč, da:

Starešina Leimer
Starešina Axel Leimer, Nemčija področni sedemdeseteri
 • smo Bogu po volji[4]
 • od Boga prejmemo pomoč in vodstvo[5]
 • prejmemo odgovor na molitev in da se nam razodene resnica[6]
 • se v srcu spremenimo[7]
 • se pokesamo in se krstimo[8]
 • prejmemo odpuščanje[9]
 • smo priča velikim čudežem[10]
 • prejmemo moč[11]
 • smo ozdravljeni[12]
 • smo rešeni [13]
 • pogledamo k Bogu in živimo[14]
 • se oklenemo dobrega[15]
 • staršem pomagamo pri poučevanju njihovih otrok[16]
 • vztrajamo do konca[17]

Vera je velika pozitivna moč, ki nas lahko dvigne nad oblake skrbi in nam pomaga, da postanemo eno s Kristusom. Do vere pa ne pridejo le tisti, ki so že močni, niti ni odvisna od očividnega poklica ali položaja. Temveč je na voljo vsem, ki se odločijo slediti Kristusu in njegovemu preprostemu nauku: pokesajte se in se krstite.[18] Potem ko se odločimo ta evangelij sprejeti in po tem nauku ravnati,[19] celo najšibkejši med nami postanejo močni.[20] »Vera v Jezusa Kristusa je dar iz nebes, ki se zgodi, če se odločimo verjeti in če jo iščemo in se je oklenemo.«[21] »Ko se odločimo slediti Kristusu v veri, namesto da se iz strahu odločimo za neko drugo pot, smo blagoslovljeni s posledicami, ki so v skladu z našo odločitvijo.«[22] 

Če se odločite, da boste v tem novem letu svojo vero obnovili, lahko sledite nekaj preprostim korakom. Prvič, Odrešenika spoznajte in ga imejte radi. Lahko začnete s poslušanjem ali branjem njegove besede.[23] Odločite se, da ne boste izostajali od prihajanja v cerkev ali branja svetih spisov; zlasti Mormonove knjige. Mormonovo knjigo berite z namenom, da bi bolje spoznali Odrešenika. Lahko bi podčrtali vsako referenco, ki se nanaša na njegove lastnosti in nauke. Drugič, ko se bo vaša vera poglabljala, se odločite, da boste živeli po njegovih naukih. »Ko imamo vero v Kristusa, sprejmemo in udejanjamo njegovo odkupno daritev ter njegove nauke. Zaupamo mu in temu, kar pravi. /.../ Verujemo v Kristusa in verujemo, da želi, da spolnjujemo vse njegove zapovedi. Svojo vero želimo izkazati tako, da smo Bogu poslušni.«[24] 

Potem ko ga bomo spoznali, si bomo še bolj želeli spolnjevati njegove zapovedi.[25] Odrešenik je preprosto učil: »Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi.«[26] Ta nauk je tako globok, kakor je preprost. Zapovedi bi morali spolnjevati, ne iz strahu, temveč ker nas spodbuja ljubezen. Gospod nas prosi, naj spolnjujemo njegove zapovedi in njegovo postavo cenimo kot punčico svojega očesa, in si jih zapišemo na tablice svojega srca.[27] Ko je gospod napovedoval novo zavezo v poslednjih dneh, je rekel: »Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jih bom zapisal. Jaz bom njihov Boga in oni bodo moje ljudstvo.«[28] 

Ker se svet še naprej spreminja in ljudje v srcih izgubljajo pogum, moč in mir lahko najdemo v veri v Jezusa Kristusa. Kristus nam ponuja, da bo naša bremena napravil lahka.[29] Da bi se kot najšibkejši med najšibkejšimi oprijeli tega vira moči in novo leto zaživeli z večjo vero in zaupanjem v lastno odrešitev!


[1] Gl. NaZ 88:89-91
[2] 2 Ne 31:20
[3] Členi vere 1:4
[4] Heb 11:6
[5] 1 Ne 7:12; 1 Ne 16:28; Mor 7:26
[6] NaZ 10:47,52; Moz 27:14; Mor 10:4
[7] Moz 5:7
[8] 2 Ne 9:23
[9] En 1:3-8
[10] 2 Ne 26:13; Etr 12:12; Mor 7:27-29, 34-38
[11] Al 14:26; Etr 12:27-28, 37
[12] 3 Ne 17:8
[13] Moz 3:12; Ef 2:8; 2 Ne 25:23
[14] He 8:15
[15] Mor 7:28
[16] gl. NaZ 68: 25
[17] gl. NaZ 20:25, 29
[18] gl. NaZ 10: 67
[19] gl. NaZ 101: 78
[20] Etr 12:27; NaZ 1:19; NaZ 133:58
[21]Vera ni slučaj, temveč odločitev, starešina L. Andersen iz zbora dvanajstih apostolov, 185. jesenska generalna konferenca, okt. 2015, 52
[22] Živite iz vere in ne iz strahu, Quentin L. Cook, 177. jesenska generalna konferenca, okt. 2007, 83
[23] Rim 10:17
[24] Pridigajte moj evangelij: vodič za misijonarsko služenje [2004], 61-61.
[25] 1 Jn 2:3
[26] Jn 14:15; Jn 15:10; NaZ 46:9; NaZ 124:87; Moz 13:14,
[27] Prg 7:2-3
[28] Jer 31:33
[29] Mt 11:30