Novo razkritje Generalne konference

Novo razkritje Generalne konference

Kot del sedanjih naporov za pomoč svetim iz poslednjih dni, da se približajo Jezusu Kristusu, je predsednik Russel M. Nelson oznanil prilagoditve, ki bodo pomagale pri ravnotežju edinstvenih in bistvenih načinov na katere člani častijo, se učijo in živijo Odrešenikov evangelij, tako v cerkvi kot doma.

Takoj po opombah predsednika Nelsona v soboto zjutraj, je starešina Quentin L. Cook iz zbora dvanajstih apostolov spregovoril svetovnemu občinstvu in posredoval podatke o prihodnjih prilagoditvah, ki bodo stopile v veljavo januarja 2019, o skrajšanih sestankih zaradi boljšega osredotočanja na Odrešenika, duhovna sporočila in zakrament.

Crvka u Zagrebu

Štirje cilji povezani s to in z drugimi nedavnimi spremembami, ki so bile dane, so:

  1. Poglobljenje spreobrnjenja v Nebeškega očeta in Gospoda Jezusa Kristusa in okrepitev vere vanje.
  2. Krepitev posameznikov in družin preko učnega načrta, ki se osredotoča na dom in, ki ga podpira cerkev, kar prispeva k radostnemu življenju evangelija.
  3. Čaščenje Gospodovega dne, s poudarkom na obred zakramenta.
  4. Pomaganje vsem otrokom Nebeškega očeta na obeh straneh tančice, preko misijonarskega dela in prejemanja uredb in zavez templja.
unutar crkve

Nov učni načrt za otroke, mlade in odrasle, ki bo v uporabi od januarja 2019., „Pridi, sledi mi—za posameznike in družine”, je na voljo za tiskanje na spletni strani comefollowme.lds.org, in na aplikaciji „Evangelijska knjižnica” v 47 jezikih.