Objava Mormonove knjige je presegla 200 milijonov izvodov

Praznovanje svetovnega dneva knjige

23. april je svetovni dan knjige, ko se spomnimo, da imajo knjige velik vpliv na to, kako ljudje gledajo nase in na družbo. Mormonova knjiga je knjiga, ki jo kot sveti spis cenijo ljudje po vsem svetu.

Prva tiskana izdaja Mormonove knjige je obsegala 5.000 izvodov. Do leta 2.000 je bilo razdeljenih več kot 100 milijonov izvodov in v zadnjem letu se je število izvodov več kot podvojilo, saj si posamezniki po vsem svetu prizadevajo izvedeti več o Jezusu Kristusu in njegovi vlogi v njihovih življenjih.

Mormonova knjiga v različnih jezikih.
Mormonova knjiga v različnih jezikih.

Vsak v svojem jeziku

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni z več kot 17 milijoni članov je objavila Mormonovo knjigo v 113 jezikih – 92 celotnih prevodov in 21 delnih prevodov Mormonove knjige. Starešina Dale G. Renlund, apostol Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, je poudaril, kako pomembno je, da ljudje to knjigo svetih spisov lahko berejo v svojem jeziku. Rekel je, da je Odrešenik podal temelje za prevajanje, ko je rekel: »Kajti tisti dan se bo zgodilo, da bo vsak polnost evangelija slišal v svoji govorici in v svojem jeziku.« (Nauk in zaveze 90:11)

Prvih pet prevodov Mormonove knjige je bilo v evropske jezike: danščino leta 1851 ter francoščino, valižanščino, nemščino in italijanščino leta 1852.

Mormonova knjiga je bila natisnjena v 113 različnih jezikih.
Mormonova knjiga je bila natisnjena v 113 različnih jezikih.

Mormonova knjiga pričuje o Jezusu Kristusu.

Sveti iz poslednjih dni na Mormonovo knjigo gledajo kot dopolnilo Svetemu pismu, kot drugo pričo Jezusa Kristusa. Njene besede zajemajo Kristusove besede prerokom, ki so živeli v svetopisemskih časih, s poročilom o njegovem obisku po njegovem vstajenju in naukih ljudem, ki so živeli v starodavni Ameriki.

V Mormonovi knjigi je Kristusovo ime omenjeno na vsakega 1,7 verza, o njegovi smrti in križanju govori 36-krat, o vstajenju 88-krat, v njej je 117 imen za Kristusa in 12.021 besed, ki jih je izrekel Kristus ob svojem prihodu v Ameriko.

Današnje obljube Mormonove knjige

Predsednik Russell M. Nelson, današnji predsednik Cerkve, je podal obljube zaščite, vere in božanskega vodstva, če bomo Mormonovo knjigo preučevali v duhu molitve in redno. »Ko razmišljam o Mormonovi knjigi, pomislim na besedo moč,« je rekel predsednik Nelson. »Resnice v Mormonovi knjigi imajo moč, da zdravijo, tolažijo, obnavljajo, podpirajo, krepijo, tešijo in razvedrijo naše duše.« (Predsednik Russell M. Nelson, oktobrska generalna konferenca 2017.)