Odziv na covid-19

  Odgovori na vprašanja

  16. april 2020

  Poleg dokumenta »Navodila glede bistvenih uredb, blagoslovov in drugih cerkvenih nalog« lahko tudi s tem dokumentom odgovarjate na vprašanja o vodenju Cerkve med pandemijo covida-19.

  Ti dokumenti so objavljeni v odziv na prekinitve, ki jih je v cerkvenih postopkih in dejavnostih članov povzročila svetovna pandemija covida-19.  Uporabljajte jih kot navodila, dokler ta pandemija in z njo povezane uradne omejitve glede  cerkvenih sestankov in javne izpostavljenosti obstajajo v določeni državi ali njenem geografskem delu. Kasneje bodo lahko objavljena druga navodila.

  Škofje in predsedniki kolov naj pozorno spremljajo lokalne okoliščine in predpise. Člane Cerkve spodbujajte, naj spoštujejo zakone. Pri vsakem spodaj navedenem vprašanju in odgovoru je treba skrbno upoštevati naslednje:

  Dodatni dokumenti glede covida-19 so na voljo na newsroom.ChurchofJesusChrist.org

  V primeru posebej težkih vprašanj naj kolski predsedniki stopijo v stik s področnim predsedstvom.

  I. Duhovniške uredbe in družinski dogodki

  Blagoslov zakramenta

  Ali smejo bratje z duhovništvom blagosloviti zakrament pri drugih oddelčnih članih doma, kjer ni vrednega duhovnika ali brata z Melkizedekovim duhovništvom?

  Na splošno da. Trenutno vladne direktive ali lokalni predpisi to prakso v številnih državah in mestih omejujejo. Do nadaljnjega naj bratje z duhovništvom ne hodijo domov k članov Cerkve, s katerimi niso v sorodu, da bi blagoslovili zakrament. V tem času so člani lahko blagoslovljeni tako, da preučujejo zakramentni molitvi in se ponovno obvežejo, da bodo živeli po zavezah, ki so jih sklenili, in molijo, da bo napočil dan, ko ga bodo prejeli osebno, ko ga bo ustrezno izvedlo duhovništvo.

  Patriarhalni blagoslovi

  Ali patriarhalni blagoslovi lahko potekajo po načrtu?

  Patriarhalne blagoslove bi morali začasno preložiti. Vendar če je to mogoče, naj tisti, ki se pripravljajo na služenje misijona, patriarhalni blagoslov dobijo pred misijonarskim služenjem.

  Poroke, sprejemi in pogrebna slovesnost

  Ali nova navodila dovoljujejo poroke (vključno s sprejemi) in pogrebne slovesnosti v zgradbah za bogoslužje?

  Poroke, sprejemi in pogrebne slovesnosti se ne smejo izvajati tam, kjer vlada slednje prepoveduje. Če je zakonsko dovoljeno, škofje in kolski predsedniki poroke lahko izvajajo tam, kjer je moč ohranjati ustrezno razdaljo med ljudmi. Tehnologijo se lahko uporabi tudi zato, da družina in prijatelji gledajo obred. Voditelji in člani naj upoštevajo vladne odredbe, predpise in navodila.

  Člani škofovstva in kolskega predsedstva pogrebno slovesnost lahko izvedejo, kakor dovoljuje zakon. Lahko se uporabi tudi tehnologijo, da družini in prijateljem omogočite, da gledajo in posnamejo. Po želji se lahko kasneje, ko razmere dopuščajo, opravi večja pogrebna slovesnost.

  Poimenovanje in blagoslov otrok

  Ali navodila dovoljujejo blagoslov otrok doma?

  Da. S škofovim pooblastilom se blagoslov lahko izvede na domu člana namesto na cerkvenem sestanku. O tem ustrezno poročajte.

  II. Vodenje oddelka in kola

  Sestanki in razgovori

  Ali sestanki škofovstva, sestanki kolskega predsedstva, sestanki visokega sveta, sestanki drugih predsedstev in razgovori lahko potekajo z osebno navzočnostjo?

  Te odločitve morajo biti sprejete lokalno na osnovi vseh razpoložljivih informacij. Sestanke in razgovore se lahko izvaja s pomočjo tehnologije, če je to mogoče.

  Beleženje prisotnosti na sestankih

  Kako se bo glede na ukinitev izračunalo in beležilo prisotnost za poročila?

  Ker so nedeljska bogoslužja ukinjena, se prisotnosti začasno ne beleži.

  Uporaba zgradb in prostorov

  Ali se lahko uporablja zgradbe in športna igrišča? Ali se mladi lahko zbirajo, da bi igrali nogomet na zunanjih igriščih in površinah zgradbe za bogoslužje?

  Dejavnosti veje, oddelkov in kolov so začasno ukinjene. Posamezniki naj upoštevajo preventivni ukrepe za člane v dokumentu »Preventative Measures for Members« (Preventivni ukrepi za člane). Člani naj upoštevajo vladne odredbe, predpise in navodila.

  Ali se v zgradbi za bogoslužje še naprej lahko odvijajo druge vsakdanje dejavnosti, kot so športne dejavnosti, pevske vaje in ure klavirja?

  Dejavnosti, kot so športne dejavnosti, pevske vaje in ure klavirja so začasno ukinjene. Člani naj upoštevajo vladne odloke, predpise in navodila.

  Kaj nas storimo s tedenskimi tečaji za odvajanje od odvisnosti in za samostojnost, ki potekajo v cerkvenih zgradbah?

  Potekajo naj s pomočjo tehnologije.

  Ali naj bodo središča za družinsko zgodovino v kolskih središčih zaprta?

  Da. Obiskovalci naj uporabljajo domačo tehnologijo.

  Seminar in inštitut

  Za vsa vprašanja glejte navodila cerkvenega izobraževalnega sistema v odziv na covid-19 .

  Desetina in darovanja

  Ali bodo škofje osebno sprejemali desetino in darovanja in prenose vpisovali med tednom, ali naj se to med ukinitvijo sestankov nakazuje zgolj elektronsko ?

  Kjer je mogoče, naj člani darovanja nakazujejo preko spleta. Člani, ki darovanj ne morejo nakazovati preko spleta, jih lahko izročijo članu škofovstva ali pa jih pošljejo po pošti, tako da uporabijo ovojnice z že natisnjenim naslovom, razen če se področnemu predsedstvu to ne zdi primerno. Za dodatna vprašanja se obrnite na področno predsedstvo. 

  Konference ZMM

  Ali bodo letos poleti (2020) potekale konference ZMM?

  Konference ZMM 2020, ki naj bi letos po načrtih potekale v ZDA in Kanadi, so prestavljene na leto 2021. Koli, ki so bili vabljeni na letošnje konference ZMM, se bodo slednjih udeležili leta 2021. Posodobljeni načrt za konference ZMM, ki bodo potekale v ZDA in Kanadi v letih 2021–2023, bo kmalu na voljo. Tisti, ki so se prijavili, bodo samodejno prejeli vračila. Mladi iz kolov, ki so bili povabljeni leta 2020, ki bodo še vedno izpolnjevali starostne pogoje, bodo povabljeni, da se udeležijo konference ZMM 2021. Zunaj ZDA in Kanade bodo področna predsedstva priskrbela navodila, ali naj konference ZMM potekajo glede na navodila v zvezi z covidom-19, ki so jih določile vladne oblasti v svojih skupnostih in državah. Dodatne informacije glede konferenc ZMM so na voljo na FSY.ChurchofJesusChrist.org.

  III. Misijonarsko služenje

  Pred misijonom

  Ali naj lokalni duhovniški voditelji nadaljujejo z obdelavo misijonarskih prijavnic? Ali bodo v bližnji prihodnosti misijonarji še naprej poklicani?

  Da.

  Ali škofje in kolski predsedniki lahko opravijo osebne razgovore z bodočimi misijonarji?

  Da, toda razgovori z bodočimi misijonarji naj bodo opravljeni na daljavo s pomočjo tehnologije, ki omogoča video konferenco.

  Misijonarsko življenje

  Ali misijonarji svoje učence še naprej lahko učijo osebno, čeprav se od njih zahteva, naj bodo v stanovanjih?

  Ne. Misijonarji naj upoštevajo vladne odredbe, predpise in navodila, kakor tudi navodila odročnega predsedstva in predsednika misijona. Vendar svoje kontakte še vedno lahko učijo s pomočjo tehnologije. (Gl. misijonarsko video serijo o poučevanju s pomočjo tehnologije.)

  Ali misijonarji še naprej lahko govorijo z ljudmi, ki jih srečajo na ulici?

  Misijonarji naj upoštevajo vladne odredbe, predpise in navodila in sledijo navodilu področnega predsedstva in predsednika misijona.

  Ali naj misijonar, če se ga prosi, naj da blagoslov nekomu, ki ima simptome koronavirusa, to stori?

  Ne. Misijonarji naj ne obiskujejo ljudi, ki imajo pozitivne teste, kažejo znake bolezni ali pa so bili v stiku z nekom, ki je okužen s covidom-19. Služijo jim lahko s pomočjo tehnologije in zanje molijo.

  Ali naj misijonarji še naprej ponujajo pomoč in delo prek spletne strani JustServe?

  Misijonarji naj upoštevajo vladne odredbe, predpise in navodila, kakor tudi navodila področnega predsedstva in predsednika misijona.

  Misijonarsko delo članov

  Ali naj se misijonarsko delo članov nadaljuje?

  Da, pod vodstvom kolskega predsednika in škofa. Za misijonarsko delo članov veljajo iste omejitve glede obiskov kot za redno misijonarsko delo, dokler okoliščine ne bodo dovoljevale drugače.

  Sestanki misijonarjev

  Ali se področno predsedstvo namesto misijonskih potovanj lahko udeleži voditeljskih svetov in območnih sestankov?

  Zbiranje misijonarjev na območnih konferencah je začasno ukinjeno. Sestanki po potrebi lahko potekajo na daljavo z uporabo tehnologije.

  IV. Tempeljsko delo

  Razgovori za tempeljsko dovolilnico in aktivacija

  Ali naj se člane Cerkve spodbuja, naj imajo veljavno tempeljsko dovolilnico?

  Da. Veljavna tempeljska dovolilnica potrjuje, da je nekdo vreden vstopiti v tempelj, četudi tempeljsko čaščenje ni mogoče.

  Ali morajo razgovori za tempeljske dovolilnice še naprej potekati osebno?

  Ne. Člani škofovstev in kolskih predsedstev razgovore za tempeljske dovolilnice začasno lahko izvajajo z uporabo video tehnologije. S člani naj še naprej opravita razgovor tako član škofovstva kot član kolskega predsedstva.

  Ali naj se tempeljske dovolilnice izdaja kar brez podpisa?

  Da. Člani škofovstva lahko razgovore opravljajo z uporabo razpoložljive tehnologije. Po razgovoru dovolilnico lahko podpišejo, jo slikajo in sliko pošljejo kolskemu tajniku. Ta naj podpisano tempeljsko dovolilnico zatem dostavi oziroma pošlje članu. Član naj jo ob prejemu podpiše.

  Ko član kolskega predsedstva opravi razgovor s članom, naj jo on ali kolski tajnik aktivira brez podpisa. Ko se bodo začeli oddelčni zakramentni in drugi sestanki, naj član kolskega predsedstva vsakemu članu podpiše dovolilnico, če še ni podpisana.

  V. Druga vprašanja

  Ali naj še naprej darujemo kri.

  Da, krvodajalske akcije se bodo nadaljevale, vendar je treba upoštevati vladne odredbe, predpise in navodila, ki veljajo za vsako odvzemno mesto, in protokol vsakega krvodajalskega organizatorja (Rdečega križa ali drugih). Rdeči križ in druge organizacije lahko uporabljajo zgradbe za bogoslužja in parkirišča zgradb za bogoslužja, če uporabljajo mobilne enote in če upoštevajo vse vladne odredbe, predpise in navodila.

  Ali naj voditelji obvestijo člane, ki so morda bili v stiku z drugimi člani Cerkve, ki so bili bodisi izpostavljeni covidu-19 ali pa so z njim okuženi?

  Običajno da, po posvetovanju z voditelji in skrbnimi brati in sestrami, ki bi zaradi svojih dolžnosti spontano prišli v stik z okuženimi člani. Tem voditeljem in skrbnim bratom in sestram svetujte, naj še naprej skrbno služijo, vendar s pomočjo tehnologije in na daljavo, ter naj sledijo navodilom v dokumentu »Preventative Measures for Members« (Preventivni ukrepi za člane). Člani naj upoštevajo ustrezne zakone, vključno z vladnimi odredbami, predpisi in navodili.

   

  Za dodatna vprašanja se obrnite na področno predsedstvo, ki lahko priskrbi potrebna navodila.