Oktobrska generalna konferenca 2020 bo samo virtualna

Zasedanja bodo potekala po istem vzorcu kot na letošnji aprilski konferenci

slika

Prvo predsedstvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je objavilo naslednje pismo o oktobrski generalni konferenci 2020 za člane Cerkve vsepovsod.

Dragi bratje in sestre!

Medtem ko na nekaterih področjih po svetu še naprej doživljajo posledice hude pandemije, jih na drugih področjih ni več. Kot svetovna organizacija smo dolžni, da smo dobri državljani in da ravnamo previdno, ko pride do tako edinstvenega dogodka, kot je generalna konferenca, zaradi katere v Salt Lake City običajno pride na tisoče obiskovalcev z vsega sveta.

Ker nas skrbi zdravje in varnost drugih, smo se odločili, da bo oktobrska generalna konferenca 2020 potekala po istem vzorcu kot letošnja aprilska konferenca. Generalna zasedanja bomo prenašali kot običajno, vendar ne bodo odprta za javnost.

Dodatne podrobnosti o generalni konferenci, ki je načrtovana za 3. in 4. oktober 2020, bomo sporočili, ko bodo dorečene.

Molimo, da boste deležni Gospodovih najboljših blagoslovov.

S spoštovanjem,

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Prvo predsedstvo