Posebne duhovne minute za starejše pare in posameznike

Na voljo je širok izbor priložnosti za starejše misijonarje.

senior missionary couple

Srednjeevropsko področno predsedstvo bo v soboto, 9. junija, od 18.00 do 19.30 priredilo posebne duhovne minute za vse člane, stare petdeset let ali več.

Na duhovnih minutah se bodo člani seznanili z različnimi misijonarskimi priložnostmi, prilagodljivostjo dolžine služenja, znatno finančno pomočjo, ki je na voljo vsem starejšim misijonarjem, in kako se prijaviti na misijonarsko služenje.

Preroki in apostoli Cerkve prosijo, naj misijon služi veliko več starejših parov in posameznikov. Omogočili so celo širok izbor pomembnih priložnosti za starejše misijonarje in odstranili ovire, ki so v preteklosti nekaterim morda preprečevale služenje.

Možnosti udeležbe

  • V živo: Duhovne minute bodo potekale v angleščini v srednjeevropski področni pisarni (Berner Str. 119, 60437 Frankfurt na Majni).
  • Na daljavo: Za člane v srednjeevropskem področju bo na voljo prenos v živo, ki se bo prevajal v devetnajst jezikov: albanščino, armenščino, bolgarščino, češčino, francoščino, grščino, hrvaščino, italijanščino, madžarščino, nemščino, nizozemščino, poljščino, romunščino, slovaščino, slovenščino, srbščino, španščino, turščino, ukrajinščino.