Sporočilo področnega voditelja

Poslanstvo Posrednika

Kristus je »srednik boljše zaveze«. Ta zaveza omogoča, da je zadoščeno zahtevam pravice in zahtevam milosti. 

Misja mediatora
Starešina Roseveltt Teixeira, Zelenortski otoki
Starešina Roseveltt Teixeira, Zelenortski otoki področni sedemdeseteri

Beseda »posrednik« izvira iz latinščine in pomeni vmesen, posredovalec.

V življenju ob različnih priložnostih, denimo v poslu, kadar kupujemo ali najemamo hišo ali avto in tudi v sporih, potrebujemo posrednika.

Da bi bil posrednik uspešen v postopku posredovanja, mora biti nevtralen, pošten, nepristranski in mora poskrbeti, da nobeni od udeleženih strani niso kršene pravice.

Kot del načrta sreče nam je Gospod priskrbel zemeljsko življenje. Naše rojstvo je posledica odločitve, ki smo jo sprejeli prej, in je zelo pomemben korak pri našem večnem napredku.

Naše zemeljsko življenje, omejeno s časom, je kratko in z vsakim dnem postaja vse krajše. In vendar je bistveno za našo odrešitev, saj nam dopušča, da sprejemamo vsakodnevne odločitve, ki nas lahko bodisi zbližajo z nebeškim Očetom ali nas od njega še bolj oddaljijo.

Od kralja Benjamina izvemo, da je »naravni človek /…/ Bogu sovražnik in je od Adamovega padca in bo na veke /…/, če se ne prepusti očarljivostim Svetega Duha« (Mozija 3:19). Samo s svojim trudom in s svojo meseno naravo brez pomoči ne moremo izpolniti namena tega življenja.

Król Beniamin

Stalno nas vlečeta dve nasprotujoči sili, ena, ki nas vabi, naj delamo dobro, in druga, ki nas vabi, naj delamo zlo. »Zatorej je Gospod Bog prepustil človeku, naj deluje sam od sebe. Zatorej človek sam od sebe ne bi mogel delovati, razen če ga ni eno ali drugo privlačilo.« (2 Nefi 2:16)

Gospod zelo dobro pozna izzive tega zemeljskega življenja. Pozna naše slabosti in naše moči, ve, da bomo v tem postopku odločanja delali napake in prav zato je priskrbel posrednika.

»Samo eden je /…/ srednik med Bogom in ljudmi.« (1 Timotej 2:5) Ta posrednik je Jezus Kristus, on je posrednik v naših zavezah z Očetom. Preko njega pridemo k našemu nebeškemu Očetu.

Kristus je »srednik boljše zaveze« (Hebrejcem 8:6). Ta zaveza omogoča, da je zadoščeno zahtevam pravice in zahtevam milosti.

Zahvaljujoč odkupni daritvi Jezusa Kristusa, ki je posredoval za naše grehe, imamo priložnost, da se pokesamo in izpolnimo vse zahteve zaveze. On je omogočil kupčijo.

Gospod nam je v svoji neskončni modrosti dal en dan naenkrat, razdeljen v obdobja 24-tih ur; vsak dan je nov dan, nova priložnost, ponovno rojstvo.

Na koncu vsakega dne lahko razmišljamo o svojih dejanjih, Gospoda lahko v ponižni molitvi opozorimo na svoja vsakodnevna prizadevanja, izzive, se zahvalimo in ga prosimo za pomoč za nov dan. Vsak dan je ponovno rojstvo, imamo novo priložnost, da se odločimo za to, kar je prav, in da smo malce boljši, kot smo bili prejšnji dan.


Kako čudovit blagoslov je, da vemo, da čutimo, da se z iskrenim kesanjem lahko osvobodimo svojih grehov.


Jezusa Chrystusa

Gospod ve, da je v načrtu tudi to, da poleg našega Učitelja Jezus Kristusa, našega najvišjega Posrednika, v življenju včasih pride do trenutkov, ko ob sebi potrebujemo druge posrednike. Zato je v teh poslednjih dneh obnovil svojo cerkev na temelju prerokov in apostolov, ki imajo vse duhovniške ključe, in lokalnih voditeljev, da nam pomagajo.

Predvsem pa vem, da je naš največji posrednik Odrešenik Jezus Kristus. Kako čudovit blagoslov je, da vemo, da čutimo, da se z iskrenim kesanjem lahko osvobodimo svojih grehov.

Četudi nam v življenju vse spodleti, četudi se nam godi krivica ali nas preganjajo tudi do smrti, vem, da našemu posredniku Jezusu Kristusu ne bo spodletelo. Povsem zaupam vanj. Vem, da bo poskrbel in zagotovil, da bodo vse naše pravice, blagoslovi in privilegiji na koncu zaščiteni in mi bomo zmagali. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.