Bruselj

Predsednica cerkvene ženske organizacije govori v Evropskem parlamentu

Sestra Camille N. Johnson je podala svoje stališče o tem, kako uveljaviti žensko svobodo veroizpovedi ali prepričanja

Dogodek je gostila Anja Haga, poslanka Evropskega parlamenta, v sodelovanju s cerkvenim Uradom za EU in mednarodne zadeve v Bruslju. Predstavitve so zajemale različne poglede na svobodo veroizpovedi in prepričanja ter vključevale dve panelni razpravi s predstavitvijo osebnih zgodb. Dogodek je sovpadal z mednarodnim dnevom žensk, ki ga vsako leto praznujemo 8. marca, da bi prepoznali dosežke in izzive žensk po vsem svetu.

Dogodek je gostila Anja Haga, poslanka Evropskega parlamenta, v sodelovanju s cerkvenim Uradom za EU in mednarodne zadeve v Bruslju. Predstavitve so zajemale različne poglede na svobodo veroizpovedi in prepričanja ter vključevale dve panelni razpravi s predstavitvijo osebnih zgodb. Dogodek je sovpadal z mednarodnim dnevom žensk, ki ga vsako leto praznujemo 8. marca, da bi prepoznali dosežke in izzive žensk po vsem svetu.

Sestra Johnson je svojo nalogo začela z izjavo o edinstveni vlogi, ki jo imajo ženske v družbi, saj so naravne voditeljice, učiteljice, vzgojiteljice, zdraviteljice in mirovnice. Če svoboda veroizpovedi ali prepričanja ni zaščitena, ta vloga ni v celoti izpolnjena.

»Družboslovci so dokazali, da se družbeni konflikti povečujejo, če družbe in vlade omejujejo verske svoboščine. Takšni konflikti in posledično nasilje vedno prizadenejo najranljivejše, tudi ženske in otroke. To destabilizira gospodarstva in gospodinjstva.  Povečuje neenakost, vključno z neenakostjo med spoloma.  Ženskam preprečuje, da bi s prirojenimi darovi gojile mir,« je dejala.

Omenila je, da morajo biti običajne ženske deležne navdiha, skrbi, ozdravljenja, opolnomočenja in poduka o svojem božanskem potencialu, če želijo opravljati svoje edinstvene vsakodnevne mirovniške vloge. Ženske »morajo biti sposobne živeti v skladu s svojimi najvišjimi težnjami in vrednotami ter se zbirati, si medsebojno zaupati in se organizirati za medsebojno podporo. To seveda omogoča trdna svoboda veroizpovedi in prepričanja – zagotovilo ženskam, moškim in otrokom, da lahko živijo vestno moralno življenje z vzajemno podporo drugih vernikov, pri čemer enako dostojanstvo zagotavljajo tudi svojim bližnjim,« je izjavila.

Prva panelna razprava se je osredotočala na odpornost žensk po vsem svetu in njihove zgodbe o prizadevanjih za svobodo veroizpovedi in prepričanja. Med govornicami so bile Rachel Bayani, predstavnica Mednarodne bahajske skupnosti, Helene Fisher, uradnica za zagovorništvo na področju spola in verske svobode, ter Anastasia Hartman, predstavnica organizacije Open Doors International.

Druga panelna razprava se je osredotočala na predstavitev strategij in rešitev za spodbujanje pravic žensk v okviru svobode veroizpovedi ali prepričanja. Carolyn Handschin, predsednica Odbora nevladnih organizacij za status žensk v Ženevi, je predstavila stališče organizacij civilne družbe v okviru Združenih narodov. Susan Kerr, višja svetovalka za svobodo veroizpovedi in prepričanja iz Urada za demokratične institucije in človekove pravice pri OVSE, je predstavila pomen varnostne komponente pri uveljavljanju svobode veroizpovedi.

Francesco Di Lillo, direktor cerkvenega urada za EU in mednarodne zadeve v Bruslju, ki je vodil panel, upa, da bo »ta dogodek spodbudil več dialoga in sodelovanja med verskimi in političnimi voditelji ter civilno družbo za spodbujanje in zaščito verske svobode žensk po vsem svetu«.

Gostiteljica dogodka Anja Haga je ob zaključku dejala, da »se moramo zavzemati za versko svobodo, če želimo mir. In boriti se moramo za versko svobodo žensk. Tako bomo vzpostavili mir na svetu.«

Dan se je zaključil z večerjo z ambasadorkami in voditeljicami organizacij civilne družbe, med katero se je nadaljeval dialog o stališčih o verski svobodi in o tem, kako lahko ta temeljna pravica vodi do pravičnejših družb.

Sestra Johnson se je srečala tudi s članicami Cerkve v Bruslju na posebnih duhovnih minutah za ženske. Kasneje se je udeležila srečanja z misijonarji Cerkve, ki služijo v belgijsko–nizozemskem misijonu. Srečanje je potekalo v novi cerkveni zgradbi za bogoslužje v Bredi na Nizozemskem.