Predsednik Uchtdorf nemškemu predsedniku Gaucku podaril družinsko zgodovino

Predsednik Uchtdorf nemškemu predsedniku Gaucku podaril družinsko zgodovino Berlin – V torek, 15. maja 2018, se je nekdanji predsednik Nemčije Joachim Gauck v Berlinu sestal s predstavniki Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in prejel izčrpno zbirko svoje družinske zgodovine, ki obsega pet rodov prednikov. Delo v treh knjigah in uokvirjeno družinsko drevo mu je izročil starešina Dieter F. Uchtdorf iz zbora dvanajstih apostolov.

Sestanek je potekal v uradu predsednika Gaucka v spodnjem domu nemškega parlamenta. Nad obsežnostjo in vsebino podatkov je bil vidno ganjen in osupel.

Predsednik Gauck je med prijetnim pogovorom izrazil spoštovanje glede prostovoljske predanosti članov Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Posebno priznanje je šlo služenju mladih misijonarjev po vsem svetu in številnim izzivom, ki spremljajo slednje. Ti mladi služijo brezplačno in posvetijo do dve leti svojega časa.

Na tem obisku so apostola Uchtdorfa spremljali James T. Burton, častni konzul Federativne republike Nemčije v državi Utah v ZDA, ter področna sedemdesetera Michael Cziesla in Axel H. Leimer.

Starešina Uchtdorf se je leta 2002 sestal s predsednikom Johannesom Rauom v palači Bellevue v Berlinu, kjer mu je izročil zbirko družinske zgodovine. Že leta 1970 pa se je predsednik Gustav Heinemann sestal s Thomasom S. Monsonom, ki je kasneje postal predsednik Cerkve Jezusa Kristusa.

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni sebe vidi kot obnovljeno izvorno cerkev Jezusa Kristusa in je v Nemčiji zastopana od leta 1843.

Prizadevanja Cerkve po služenju se poleg dejavnega misijonarskega služenja osredotočajo na krepitev družin ter nudenje človekoljubne pomoči in dobrodelnega služenja – ne glede na vero, poreklo ali družbenoekonomske okoliščine – in z nauki Jezusa Kristusa na duhovno in čustveno trdnost posameznikov v dandanašnjem svetu.

V Nemčiji je več kot 150 hiš za čaščenje, kjer se verniki zbirajo za nedeljska bogoslužja, in dva templja, ki jih uporabljajo za čaščenje med tednom. Ta templja se nahajata v Friedrichsdorfu blizu Frankfurta in v Freibergu na Saškem.