Prerok predstavi novi razglas svetu: »Obnova polnosti evangelija Jezusa Kristusa«  

    Grove of trees

    Na nedeljskem dopoldanskem zasedanju 190. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je predsednik Russell M. Nelson predstavil razglas v čast dvestote obletnice prvega videnja Josepha Smitha.

    Dokument z naslovom »Obnova polnosti evangelija Jezusa Kristusa: razglas svetu ob dvestoletnici«, opiše temeljna prepričanja svetih iz poslednjih dni. Ta vključujejo pomembnost Jezusa Kristusa pri odrešitvi, božanskost razodetij Josepha Smitha in Mormonove knjige, edinstvenost poslanstva Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in trajno naravo obnove, ki se je začela s prvim videnjem božanstva leta 1820. Razglas vabi ljudi vsepovsod, naj sami spoznajo, da Bog govori in da se ta obnova resnice odvija, da bi jim pomagala, da se pripravijo na drugi prihod Jezusa Kristusa.

    To je šesti razglas, ki ga je izdala Cerkev. Drugi so bili objavljeni leta 1841 (samo za svete), 1845, 1865, 1980 in 1995. Razglas iz leta 1980 je najbolj podoben temu, ki ga je predsednik Nelson predstavil v nedeljo. Preberite celotni razglas v 12 jezikih. Kmalu bo na voljo v več jezikih.