Pridite in spoznajte moč Mormonove knjige!

Mormonova Knjiga

Za mnoge ljudi je Sveto pismo božansko, navdihnjeno pričevanje o delovanju in življenju Gospoda Jezusa Kristusa. Besede v Svetem pismu so miljone ljudi prepričale o Odrešenikovi resničnosti. V Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni Sveto pismo cenimo in trdno verjamemo njegovemu božanskemu sporočilu. Obenem verjamemo, da Gospodove besede in dela med ljudmi niso prenehala. Iskrenemu iskalcu bosta Bog Oče in Sin Jezus Kristus svoje besede in voljo razkrila z močjo Svetega Duha resnice.

Kakor se glasi celoten naslov, je Mormonova knjiga še ena zaveza Jezusa Kristusa. Besede v Mormonovi knjigi so pooblaščeni preroki zapisali z močjo Svetega Duha, da bi ljudi prepričale, naj pridejo h Kristusu (Moroni 10:32), da se bodo lahko z vero in kesanjem približali Bogu. »Vse ljudi vabimo vsepovsod k branju Mormonove knjige, naj v srcu premišljujejo sporočilo, ki ga vsebuje, in potem vprašajo Boga, večnega Očeta, v Kristusovem imenu, ali je to, kar govori knjiga, res. Tisti, ki bodo sledili tej poti in vprašali v veri, bodo z močjo Svetega Duha prejeli pričevanje o njeni resnici in njenem Božjem izvoru. Tisti, ki bodo po Svetem Duhu prejeli to Božje pričevanje, bodo z isto močjo prav tako prišli do spoznanja, da je Jezus Kristus Odrešenik sveta, da je Joseph Smith njegov razodevalec in prerok v teh zadnjih dneh in da je Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni Gospodovo kraljestvo, ponovno osnovano na Zemlji kot priprava na drugi Mesijev prihod«(uvod v Mormonovo knjigo).

Moroni 10:3-5
Moroni 10:3-5

Te dragocene Božje besede želimo ponesti celemu svetu. Kakor Jezus vabimo vse, naj pridejo in pogledajo (Jn 1:39). Smernice in nasveti v Mormonovi knjigi so v korist vseh ljudi. Pomagali bodo vsem, ki iskreno proučujejo njeno vsebino in prosijo Boga, v Kristusovem imenu, da bi spoznali resnico. Predsednik Thomas Spencer Monson, ki je sedaj pooblaščeni Božji prerok in predsednik Cerkve, je pred le enim mesecem dni dejal: »Vsakega od nas rotim, naj vsak dan v duhu molitve proučuje in premišljuje o Mormonovi knjigi. Tako bomo pripravljeni prisluhniti glasu Duha, se upreti skušnjavi, premagati dvom in strah, in v svojem življenju prejeti nebeško pomoč«(Moč Mormonove knjige, generalna konferenca Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, april 2017).

Sodelujmo skupaj in Mormonovo knjigo izročimo vsakemu posamezniku v Sloveniji, da bodo lahko vsi uživali neizmerne blagoslove njene moči, tako kot je dejal predsednik Monson. Vsakega člana vabimo, da v duhu molitve išče priložnosti, da bi izvod Mormonove knjige delil z ljudmi okoli sebe.