Priložnosti za starejše neoznanjevalske misijonarje svete iz poslednjih dni se večajo po vsem svetu

Primerne svete iz poslednjih dni z vsega sveta se lahko obravnava za starejše neoznanjevalske misijonarje

Pismo Prvega predsedstva pravi, da so priložnosti za starejše neoznanjevalske misijonarje na voljo članom Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni vsepovsod po svetu.

Zadolžitve za starejše neoznanjevalske misijonarje so bile prej na voljo samo za tiste, ki živijo v Združenih državah, Kanadi in v manjšem številu drugih področij. Ti misijonarji živijo doma in služijo od 8 do 40 ur tedensko najmanj šest mesecev. Sodelovanje pri služenju jim lahko prinaša globoko duhovno izpolnitev. Njihov lokalni kolski predsednik je še naprej njihov ekleziastični voditelj.

Priložnosti za starejše neoznanjevalske misijonarje svete iz poslednjih dni se večajo po vsem svetu

Prvo predsedstvo še naprej spodbuja svete iz poslednjih dni, naj služijo kot starejši misijonarji zdoma, če dopuščajo njihove okoliščine. Tisti, ki jih zanima, da bi služili kot starejši misijonar oziroma starejši misijonar neoznanjevalec, se lahko prijavijo na SeniorMissionary.ChurchofJesusChrist.org. Ta del cerkvene spletne strani je na voljo v angleščini in bo kmalu na voljo v francoščini, španščini in portugalščini. Stran bo potrebe Cerkve povezala z vašimi talenti, zanimanji in razpoložljivostjo. Nove priložnosti za služenje se nenehno dodajajo na stran. »Nadvse hvaležni smo za zvesto služenje starejših misijonarjev po svetu in za to, da ključno prispevajo h gradnji Božjega kraljestva,« pravi pismo Prvega predsedstva.

Priložnosti za starejše neoznanjevalske misijonarje svete iz poslednjih dni se večajo po vsem svetu

Cerkev s svojimi več kot 20.000 starejšimi misijonarji neoznanjevalci pomaga ljudem, da se zbližajo z Bogom in občutijo njegovo ljubezen na veliko načinov. Pomagajo v misijonskih pisarnah, škofovih skladiščih, nabavno-prodajnih središčih, središčih in knjižnicah FamilySearcha, pri programih za samostojnost, BYU–Pathwayu, službah za zaposlovanje in na številnih drugih krajih. Priložnosti za služenje starejših misijonarjev tako doma kot zdoma so bile podane v nedavni posodobitvi 24. poglavja priročnika General Handbook (Splošni priročnik).

Sedaj je na voljo na tisoče priložnosti za starejše neoznanjevalske misijonarje. Na primer, februarja 2021 so se začeli poklici in zadolžitve starejših neoznanjevalskih misijonarjev za služenje v cerkvenih templjih v Združenih državah in Kanadi za izvajanje neuredbenega dela. Prevzeli bodo vloge, ki so jih pred tem opravljali tempeljski prostovoljci.

Dodatne podrobnosti o priložnostih za starejše neoznanjevalske misijonarje lahko poiščete v tem pismu in dodatku Prvega predsedstva.