Prisluhnimo besedam Gospodovih služabnikov

Prisluhnimo besedam Gospodovih služabnikov

starešina Hans T. Boom, Nizozemska
področni sedemdeseteri

3 OKTOBER 2016

Na poti na okrožno konferenco sem imel na letalu skozi majhno okno prekrasen razgled. Svet sem videl drugače, kakor ko stojim na tleh. To me spominja na velike blagoslove, ki sem jih prejel v življenju, ker živim v času, ko imamo na zemlji žive preroke. 

Naša vizija, kam naj gremo, je včasih zamegljena, ko stojimo na tleh, toda Gospod je pripravil način, da nam v življenju pomaga in nas vodi, ker ima boljši razgled.

V času, v katerem živimo, k nam iz vseh smeri prihaja veliko glasov. Nikdar prej nismo v enem dnevu prejeli toliko informacij kot sedaj. Kaj naj naredimo z vsemi temi informacijami in kako naj ugotovimo, katere imajo za nas resnično vrednost.

V vsem tem hrupu je vedno trdna roka Gospoda, ki govori skozi svoje služabnike ter nas ljubeče in prijazno vodi, kajti rekel je:

»Blagor vam, če boste naklonili pozornost besedam teh dvanajstih, ki sem jih izbral iz vaše srede, da vas bodo poučevali in bodo vaši služabniki.« (3 Ne 12:1)

To je eden velikih blagoslovov obnove. Če bomo njihove besede preučevali in jih živeli, bo to naša liahona, ki nas bo usmerjala tja, kamor moramo iti, in k temu, kar moramo narediti, zato da bomo živeli srečno in varno.
Eno od sporočil, ki smo jih prav zdaj prejeli za naš čas, se nanaša na to, naj skrbimo za druge in v cerkev povabimo prijatelja. Iz tega bo izhajala velika radost!

Še eno je, naj postanemo bolj samostojni in na ta način postanemo bolj podobni nebeškemu Očetu. Zakon o postu in spoštovanju nedelja nam skupaj z molitvijo pomaga v postopku tega, da postanemo bolj samostojni. Prejeli bomo velike blagoslove, kot so naslednji:  
BOOM-Hans_180x225.jpg  • imeli bomo polnost zemlje, 

  • ko bomo klicali Gospoda, bo odgovoril, 

  • imeli bomo več duhovne moči, 

  • posvetno bomo preskrbljeni, 

  • bolj bomo sočutni do drugih,

  • bolj si bomo želeli služiti. 

(gl. NaZ 59:9-20, Iz 58:6-11, He 3:35)

Povabilo, naj poiščemo prednike in zanje opravimo delo v templju, prinaša velike blagoslove.
Starešina David A. Bednar je obljubil: »Mlade v Cerkvi vabim, naj spoznajo in izkusijo duha Elija Tišbéjca. ... Obljubljam vam, da boste zaščiteni pred vse močnejšim nasprotnikovim vplivom. Ko boste pri tem svetem delu sodelovali in ga imeli radi, boste zaščiteni v mladosti in vse življenje.« (The Book, starešina Allan Packer, okt. 2014)
Če si zastavimo cilje na vseh treh področjih in si jih prizadevamo uresničiti, bo iz tega izšlo nekaj lepega.
Če prisluhnemo besedam Gospodovih služabnikov, nam to vedno prinese blagoslove sreče in varnosti.

Dvakrat na leto aprila in oktobra obeležujemo poseben čas, ko na generalni konferenci prejmemo navodila od Gospodovih služabnikov. Ta sporočila nam v življenju zelo koristijo in nam pomagajo, da ostanemo močni in zvesti.

V življenju sem se naučil moliti za našega preroka in njegove svetovalce ter za generalne in lokalne voditelje v Cerkvi. Ko zanje molimo, jih krepimo in smo bolj odprti za njihova navdihnjena sporočila.

Pričujem, da bomo, če bomo to delali, blagoslovljeni in bomo vselej lahko radostno plosknili z rokami kakor ljudje, ki so stali ob Mormonovih vodah, potem ko so izvedeli za krstno zavezo. (Moz 18:11)

Želim si in ponižno molim, da bi se vselej gostili z besedami naših prerokov, pili iz vodnjaka žive vode in svoje šotore odprli v smeri stolpa, zato da bi lahko slišali.
2016-10-Heeding-the-Word-of-the-Lords-Servants-612x340.jpg