Program Razvoj otrok in mladine – dragocena priložnost

Sporočilo področnega voditelj

 

Slika
Slika
starešina Massimo De Feo, Italija prvi svetovalec v evropskem področnem predsedstvu

V družbi, ki zgublja stik z dejanskostjo poslanstva Jezusa Kristusa, postaja vse bolj ključno najti možnosti, da se ponovno povežemo z Gospodom, vzpostavimo osebni odnos z njim in živimo bolj izpolnjujoče in srečnejše življenje.

Če so se po eni strani številni člani Cerkve že dolgo tega odločili, da mu bodo sledili, in ohranjajo svojo vero neokrnjeno navzlic življenjskim izzivom, se drugi še vedno borijo, da bi vzpostavili pravo duhovno povezavo z Odrešenikom, in se jim zdijo življenjski izzivi bolj neobvladljivi.

Raziskave kažejo, da zanimanje za religije dandanes na splošno upada, in odraščajoči rod se bolj kot kadarkoli bori, da bi našel vlogo, identiteto in srečo v institucionalni cerkvi. Tako je tudi s številnimi od naših otrok in mladine v obnovljeni Cerkvi, ki pri svojem osebnem razvoju dosežejo točko, ko se morajo odločiti, ali bodo ‘delovali sami’ ali ‘bodo nanje delovali’ silni posvetni vetrovi in vplivi sveta.1

Da bi se bolj osredotočeno povezali z Odrešenikom, je Cerkev pripravila ‘nov program Otroci in mladina’.

Ta pobuda je odziv na potrebe vseh mladih v Cerkvi, vendar se lahko prilagodi članom in družinam vsepovsod, in ni le ‘enega pravega načina’ za njeno izvedbo.

Ker so kulture in okoliščine po svetu in v našem področju zelo različne, je pobuda bolj prizadevanje, ki temelji na načelih, in ne predpisan program.

Naš namen je vedno, ‘da bi vsakemu posamezniku, tudi otrokom in mladini, pomagali napredovati na poti zavez in se soočati z življenjskimi izzivi z močnejšo vero v Jezusa Kristusa preko moči njegove odkupne daritve’.

Predsednik Nelson je rekel – »Iskati boste morali osebno razodetje. Sami se boste morali odločiti, kako boste ravnali. Včasih vas Duh lahko navdihne, da naredite nekaj, kar je težko. Mislim, da ste izzivom kos. Zmorete težke stvari!« 2 

Vse starše, mladino in voditelje v evropskem področju, ki si prizadevate za osebno razodetje, da bi vedeli, kako vpeljati novi program Otroci in mladina v svojih družinah in enotah, prosim, da nanj gledate kot na priložnost in ne toliko kot na program. Ta skupna prizadevanja bodo prinesla božanske blagoslove nam vsem, ko vse osredinimo v Kristusu. 3 

Zatorej bi vas v vaših posebnih vlogah v tej sveti pobudi prosil troje:

Prvič – Vse starše Gospodovega odraščajočega rodu prosim, da na to božansko pobudo gledate kot na priložnost, da blagoslovi vaše otroke, ko jim ljubeče in z iskreno skrbjo v rosnih letih pomagate iskati Odrešenika. Vaš ljubeč starševski dotik bo odprl njihova srca in jim pomagal najti Odrešenika. Ključno je to, da jih vodite in usmerjate h Gospodu, ko ga poskušajo slišati in navsezadnje najti.

Drugič – Vse voditelje prosim, da na to božansko pobudo gledate kot na priložnost, da služite mladini, za katero vas jo je Gospod duhovno zadolžil. Ko jim služite v svojih poklicih, jim boste pomagali, da bodo bolje vedeli, kako lahko najdejo Odrešenika. S svojim znanjem in prijaznostjo, ko pričujete o dragocenih evangelijskih načelih, za katere veste, da so prava, jim boste pomagali, da bodo vedeli, kako Odrešenika najti.

Tretjič – Vse mlade v evropskem področju prosim, da na to božansko pobudo gledate kot na priložnost za rast, ko iščete Odrešenika.

Draga mladina, če si iskreno želite, da bi našli Odrešenika, vam pričujem, da vas bo našel on!, medtem ko sledite nasvetom svojih staršev in voditeljev Cerkve pri udejanjanju koristnih načel tega programa.

Ko si postavljate hvalevredne cilje za svoj duhovni, družbeni, intelektualni in telesni razvoj, boste rasli, kakor Gospod v svoji mladosti, in ko boste sledili njegovim stopinjam, mu boste postali vse bolj podobni, dokler ga ne boste našli.

Naj Gospod blagoslovi naša skupna prizadevanja, da bomo pomagali našim mladim najti Odrešenika in živeti srečno. 

– NaZ 58:28, 2 Nefi 2:14, 16, 24

– Video predstavitev programa Otroci in mladina [predvajanje 29. septembra 2019]

– Efežanom 1:10