Prvo predsedstvo: Sobotno večerno zasedanje generalne konference ostaja

»Zaradi tega zasedanja bomo lahko poučevali več evangelijskih tem, na konferenci pa bo lahko govorilo več generalnih voditeljev.«

Conference Center in Salt Lake City

Prvo predsedstvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je danes, 30. julija 2021, verskim voditeljem po svetu poslalo naslednje pismo.

Dragi bratje in sestre!

Osnovno evangelijsko načelo je blagoslov neprekinjenih razodetij, ko Gospod razodeva svojo voljo »vrstico za vrstico, nauk za naukom, malo tukaj in malo tam« (Nauk in zaveze 128:21). Na primer, vsebinske zasnove in razporedi generalne konference so se z leti velikokrat spremenili. Nekatera zasedanja generalne konference so bila namenjena določenim skupinam članov oziroma voditeljev, recimo dobrodelno zasedanje, žensko zasedanje, duhovniško zasedanje in druga zasedanja, ki so bila zasnovana tako, da je bilo govora o temah, ki so se nanašale na določene cerkvene organizacije.

Junija 2021 smo objavili spremembe glede naslednje generalne konference, na kateri naj ne bi bilo več sobotnega večernega zasedanja. Odločitev je temeljila na spremembah tehnologije, ki vsem članom in prijateljem omogoča, da gledajo vsako zasedanje generalne konference, vključno z ženskim zasedanjem in duhovniškim zasedanjem.

Zavedamo se vse večjih izzivov, s katerimi se dandanes soočajo člani Cerkve po svetu. Pomembno je, da se pred temi izzivi okrepimo s poslušanjem Božje besede (gl. Alma 31:5). Zatorej smo po nadaljnjem preučevanju in molitvi začutili, naj s sobotnimi večernimi zasedanji generalne konference nadaljujemo, čeprav z drugačno vsebinsko zasnovo kot v preteklosti.

Na letošnji oktobrski polletni generalni konferenci sobotno večerno zasedanje bo. K ogledu vabimo vse člane in prijatelje Cerkve. Ne bo določene teme, niti ne bo namenjeno določeni demografski oziroma voditeljski skupini. Zaradi tega zasedanja bomo lahko učili več evangelijskih tem, na konferenci pa bo lahko govorilo več generalnih voditeljev.

Gospodu se zahvaljujemo, ker nas je v tej zadevi vodil. Zvestim članom Cerkve po vsem svetu bi radi povedali, da vas imamo zelo radi in da smo za vas hvaležni in da se veselimo generalne konference, ko nam bodo Gospodovi služabniki govorili Božjo besedo.

S spoštovanjem,

Prvo predsedstvo

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring