Rast Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni po svetu

Po svetu deluje več kot 70.000 misijonarjev Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
Po svetu deluje več kot 70.000 misijonarjev Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni se je začela v Združenih državah leta 1830 s šestimi člani; sedaj ima po svetu več kot petnajst milijonov članov, vsako leto pa se ji pridruži več ljudi (gl. »Worldwide Statistics«). Poglejte si nekaj dodatnih podatkov o delovanju in rasti Cerkve po svetu.

Kaj dela Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni?

Člani Cerkve se po svetu sestajajo v več kot 30.000 občestvih. Sestajajo se tedensko ob nedeljah v lokalnih kapelah, da bi častili Boga in se učili o njegovem evangeliju. Cerkev Jezusa Kristusa v 153 državah vodi tudi 4.918 središč za družinsko zgodovino, kjer tako člani Cerkve kot nečlani lahko najdejo podatke o svojih prednikih. Od leta 1985 Cerkev v 189 državah nudi človekoljubno pomoč, med drugim nudi pomoč ob nesrečah in beguncem. Po vsem svetu sponzorira tudi dobrodelne pobude, kot so programi invalidskih vozičkov in cepljenja (gl. »Humanitarian Aid and Welfare Services Basics: How Donations and Resources Are Used« in »Worldwide Statistics,«). Za Cerkev, ki vodi štiri univerze in kolidže in v katere seminarski program je vpisanih več kot 407.900 srednješolcev, je prednostne narave tudi izobraževanje.

Kaj delajo misijonarji Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni?

Veliko rasti Cerkve izhaja iz prizadevanj misijonarjev Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Misijonarji Cerkve Jezusa Kristusa so med najbolj prepoznavnimi prvinami prizadevanj Cerkve za oznanjevanje. Po svetu ima dejansko več kot 74.000 misijonarjev (gl. »Missionary Program«)! Če ste se kdaj spraševali, kdo pravzaprav so misijonarji Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, so to navadni člani Cerkve, ki se odločijo, da bodo leto in pol ali dve leti preživeli tako, da bodo kot neplačani, redni prostovoljci poučevali in si prizadevali, da bi bili služabniki Jezusa Kristusa. Njihov glavni namen je, da ljudem pomagajo priti h Kristusu, tako da jih učijo o njegovem obnovljenem evangeliju. Svojega časa pa ne preživijo le pri poučevanju ljudi o Jezusu Kristusu, temveč Kristusovemu vzoru sledijo tudi tako, da čas preživijo v služenju ljudem v svojih skupnostih.

Family kneeling to pray

Kaj so templji Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni?

Sveti iz poslednjih dni poleg čaščenja v kapelah, ki jih uporabljajo za redno nedeljsko bogoslužje, častijo v templjih po svetu. Predsednik Thomas S. Monson, nekdanji predsednik Cerkve, je pojasnil, da so »za člane Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni templji najsvetejši kraji na zemlji. To so Gospodove hiše.« (»Blessings of the Temple«, Ensign, okt. 2010, 13)

V zadnjih nekaj desetletjih se je število templjev Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni dramatično povečalo, zato da bi zadostili rasti Cerkve po svetu. Cerkev je imela sredi leta 1981 samo devetnajst delujočih templjev; proti koncu leta 2000 je delovalo sto templjev (gl. Gordon B. Hinckley, »This Great Millennial Year«, Ensign, nov. 2000, 68). Leta 2017 je bilo po svetu 155 delujočih templjev svetih iz poslednjih dni, enajst jih je bilo v gradnji, enajst dodatnih templjev pa je bilo oznanjenih, vendar se dela še niso začela. Med enajstimi templji v gradnji so bili v Parizu v Franciji, v Tucsonu v Arizoni, v Meridianu v Idahu, v Cedar Cityju v Utahu, v Rimu v Italiji, v Concepciónu v Čilu, v Barranquilli v Kolumbiji, v Kinshasi v Demokratični republiki Kongo, v Durbanu v Južni Afriki, v Fortalezi v Braziliji in v Lizboni na Portugalskem (gl. »Temples Currently Under Construction«). Če bi radi videli seznam sedanjih templjev, pojdite na churchofjesuschrist.org/temples.

Kako lahko izvem več?

V Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je na milijone ljudi po svetu našlo mir, prijateljstvo in odgovore na vprašanja. Če bi radi izvedeli, kako se lahko sestanete z misijonarji Cerkve v svojem področju, pojdite na priditehkristusu.org.