Rodoslovje in družinska zgodovina: povezava s preteklostjo

Spoznajte, zakaj člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni gradijo templje

Raziskovanje družinske zgodovine številnim pomaga občutiti povezavo z njihovimi predniki. Zakaj sveti iz poslednjih dni raziskujejo družinsko zgodovino in opravljajo tempeljsko delo?
Raziskovanje družinske zgodovine številnim pomaga občutiti povezavo z njihovimi predniki. Zakaj sveti iz poslednjih dni raziskujejo družinsko zgodovino in opravljajo tempeljsko delo?

Za člane Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je družina pomembnejša skorajda od vsega! Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da družine lahko trajajo večno. To pomeni, da naše družine ne vključujejo le tistih, ki živijo z nami tukaj na zemlji, temveč tudi stare starše, prednike in druge družinske člane, ki so odšli pred nami. Starešina Quentin L. Cook iz zbora dvanajstih apostolov je učil: »Načrt [nebeškega] Očeta je o družinah, ki ga simbolizira veliko drevo. Zato da drevo lahko živi in raste, potrebuje tako korenine kot veje. Podobno moramo biti tudi mi povezani tako s koreninami – starši, starimi starši in drugimi predniki – kakor z vejami – našimi otroki, vnuki in drugimi potomci.« (»Our Father’s Plan Is about Families« [nagovor na RootsTech Family Discovery Day, 14. feb. 2015], churchofjesuschrist.org). V nadaljevanju boste izvedeli, kaj sveti iz poslednjih dni verjamejo o delu na družinski zgodovini, in kako je slednje povezano z gradnjo templjev.

Zakaj je delo na družinski zgodovini za člane Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni tako pomembno?

Ko je bil Joseph Smith, ustanovni prerok Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, fant, se mu je, ko je molil, pri postelji prikazal angel Moroni. Angel Moroni je Josephu navedel več svetopisemskih verzov z rahlim odstopanjem iz Malahijeve svetopisemske knjige (gl. Joseph Smith – Življenjska zgodba 1:28–39). Moroni je Josephu rekel:

»Glejte, po preroku Eliju vam bom razodel duhovništvo pred prihodom vélikega in strašnega Gospodovega dne.

/…/ In v srca otrok bo položil obljube, dane očetom, in srca otrok se bodo obrnila k njihovim očetom. Če ne bi bilo tako, bi bila ob njegovem prihodu vsa zemlja povsem razdejana.« (Joseph Smith – Življenjska zgodba 1:38–39)

Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da se morajo, prav kot je Moroni učil Josepha Smitha, »srca otrok« obrniti k očetom oziroma prednikom, da bodo pripravljeni na drugi prihod Gospoda Jezusa Kristusa na zemljo. Eden od načinov, kako se cerkveni člani v srcih obračajo k prednikom, je, da sodelujejo pri delu na družinski zgodovini in rodoslovju (gl. David A. Bednar, »Srca otrok se bodo obrnila«, generalna konferenca, okt. 2011). Veliko ljudi lahko pričuje o duhu ljubezni, ki jo občutijo do družinskih članov, ko delajo na družinski zgodovini in rodoslovju. Sveti iz poslednjih dni pri delu na družinski zgodovini zbirajo imena pokojnih družinskih članov, zato da se zanje lahko izvede uredbe. Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da se v svetih templjih lahko pečatimo oziroma smo združeni z družinskimi člani, tako z živimi kot s pokojnimi, zato da se družine lahko nadaljujejo onstran groba.

Kaj se dogaja v templjih?

Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da moramo zato, da se bomo po smrti vrnili živet k nebeškemu očetu, opraviti določene uredbe – vključno s tem, da se krstimo in prejmemo dar Svetega Duha – ko smo na zemlji (gl. Zvesti veri [2004], 109–110). Vendar veliko Božjih otrok ni imelo priložnosti, da bi sprejeli evangelij Jezusa Kristusa in prejeli te odrešenjske uredbe, ko so bili živi.

Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da po smrti lahko živimo naprej kot duše in da se pridiganje o evangeliju Jezusa Kristusa nadaljuje v svetu duš (gl. NaZ 138). Veliko Božjih otrok v svetu duš bo sprejelo evangelij in ti ljudje želijo, da se za njih opravi uredbe, na primer krst (gl. Introduction to Family History Student Manual [2012], 83). Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da je Bog članom svoje Cerkve zapovedal graditi templje kot kraje, kjer lahko opravljajo uredbe v imenu svojih pokojnih družinskih članov. Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da nihče ne bo prisiljen sprejeti teh uredb (gl. Introduction to Family History Student Manual, 9).

Kako lahko izvem več?

Veliko svetih iz poslednjih dni raziskuje svojo družinsko zgodovino, zato da v templjih za svoje družinske člane lahko opravijo uredbe. Templji Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni so sveti kraji, kjer so družine združene za večno in kjer se opravljajo odrešenjske uredbe. Na FamilySearch.org brezplačno ustvarite svoje družinsko drevo ali pa templje svetih iz poslednjih dni spoznajte bolje tako, da obiščete priditehkristusu.org.