Skrb za ljudi v stiski

Skrb za ljudi v stiski

Človekoljubna organizacija LDS Charities je od svoje uradne ustanovitve leta 1980 namenila na milijone evrov finančnih sredstev in prostovoljnih ur skrbi za ljudi v stiski po celem svetu ne glede na raso, veroizpoved ali narodnost.

Leta 1985 je svet izvedel za strašno lakoto v Etiopiji, zaradi katere je umrlo na sto tisoče ljudi. Tedanji predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni Spencer W. Kimball je člane Cerkve pozval, naj se 24 ur postijo in finančna sredstva, ki bi jih sicer porabili za nakup teh obrokov, darujejo za pomoč Etiopiji, ki jo je prizadela lakota. Odzvali so se člani po celem svetu in darovali preko enajst milijonov dolarjev. Člani Cerkve in drugi velikodušni ljudje od tedaj še naprej darujejo finančna sredstva.

Cerkev Jezusa Kristusa je uradno uredila, da njena človekoljubna prizadevanja potekajo preko LDS Charities. Kot edinstvena nedobičkonosna organizacija, ki jo Cerkev finančno podpira, sto odstotkov vseh darovanih finančnih sredstev in dobrin daje neposredno za človekoljubne namene v 189 državah. LDS Charities je organizirana tako, da lajša trpljenje, spodbuja samostojnost in nudi priložnosti za služenje. Kristus je učil: »Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Matej 25:40, PKJ) Cerkev Jezusa Kristusa trdno verjame, da je odgovorna, da poskrbi za vse ljudi v stiski, kakor je naročil Kristus.

Ker LDS Charities sodeluje z mednarodnimi, državnimi in lokalnimi organizacijami in partnerji, lahko poskrbi za potrebe in se odzove ob nujnih primerih in naravnih katastrofah.

Človekoljubna pomoč v letu 2018

[Več na ldscharities.org v povzetku poročila o pomoči leta 2018.]

Video, ki si ga lahko ogledate:

Zgodba o začetkih človekoljubne organizacije LDS Charities: https://www.ldscharities.org/videos